NINJAONE PRIVACYVERKLARING
VOOR BETROKKENEN

 1. Doel van gegevensverwerking

  In deze Privacyverklaring voor betrokkenen (deze “Privacykennisgeving”) wordt beschreven hoe NinjaOne, LLC en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “NinjaOne”, “wij” of “ons”) uw persoonsgegevens verwerken.

De belangrijkste doeleinden van gegevensverwerking zijn:

 • Bedrijfscommunicatie en bedrijfsvoering,
 • Uitvoering van een contract,
 • Marketingcommunicatie (nieuwsbrieven, reclamemails),
 • Content downloads,
 • Evenementen in aanwezigheid georganiseerd door NinjaOne alleen, of in samenwerking met andere partners,
 • Online evenementen georganiseerd door NinjaOne alleen, of in samenwerking met andere partners (bijv. Webinars).

In sommige gevallen kunnen we telefoon- of videogesprekken opnemen, uitsluitend ten behoeve van kwaliteitsborging. U wordt van tevoren geïnformeerd en u hebt de keuze om de opname te accepteren of te weigeren.

 1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

NinjaOne, LLC, een Delaware Limited Liability Company
Suite 200, 3687 Tampa Road, Oldsmar
Florida 34677, Verenigde Staten
in samenwerking met de EU-dochteronderneming in Duitsland:
NinjaOne GmbH
Alexanderstraße 1
10178 Berlijn, Duitsland
E-mail: [email protected].

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op: [email protected].

 1. Categorieën van persoomsgegevens
 • Volledige naam,
 • Bedrijfsnaam,
 • Titel,
 • Rol,
 • Telefoonnummer,
 • Adres,
 • E-mail,
 • Land.

De persoonlijke gegevens die we verwerken, verzamelen we meestal rechtstreeks bij u. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens ontvangen van derden, zoals onze zakenpartners.

We kunnen ook de volgende speciale categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Lichamelijke beperking,
 • Ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging.
 1. Wettelijke basis voor gegevensverwerking 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is toegestaan op basis van de rechtsgrondslag.
Dit kan zijn:

 • Uw toestemming,
 • Ons legitieme belang,
 • Uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat,
 • Onze wettelijke verplichting,
 • Publiek belang.
 1. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht en verwerking buiten de EER

Uw gegevens worden buiten de EER verwerkt. We zorgen er echter voor dat deze gegevensoverdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Dit betekent dat elke partij buiten de EER die uw persoonlijke gegevens verwerkt, contractueel verplicht is om een niveau van gegevensbescherming te bieden dat gelijk is aan het niveau van gegevensbescherming dat wordt vereist door de AVG.

 1. Delen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt binnen de NinjaOne Group in de EER en de VS en kunnen worden gedeeld met onze filialen waarmee we passende contractuele afspraken hebben gemaakt.

Onze Affiliates gebruiken uw persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden en mogen deze alleen verwerken voor specifieke doeleinden in overeenstemming met onze instructies. Met uw toestemming kunnen we in sommige gevallen uw gegevens delen met derden, d.w.z. zakelijke partners.

 1. Gegevensbeveiliging

We hebben passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een legitieme zakelijke reden hebben voor dergelijke toegang.

 1. Bewaren en verwijderen van gegevens

Tenzij anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, bewaren we uw persoonlijke gegevens alleen zolang we uw geldige en onherroepelijke toestemming hebben.

Toepasselijke bewaartermijnen:

 • Zakelijke communicatie: zolang de wettelijk geldende bewaartermijnen van toepassing zijn,
 • Marketingcommunicatie (nieuwsbrieven, reclamemails): intrekking van toestemming of (als u onze klant bent) bezwaar tegen gegevensverwerking,
 • Content downloads: contractbeëindiging,
 • Evenementen in aanwezigheid georganiseerd door NinjaOne alleen of in samenwerking met andere partners: 30 dagen of na intrekking van de toestemming,
 • Online evenementen georganiseerd door NinjaOne alleen of in samenwerking met andere partners (bijv. Webinars): 30 dagen of na intrekking van de toestemming,
 • Opnames van video- en telefoongesprekken: 30 dagen of na intrekking van de toestemming.

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens met ons te delen, maar in dergelijke gevallen kunnen wij u mogelijk niet de diensten leveren die u hebt aangevraagd.

 1. Volgen en geautomatiseerde besluitvorming

Met betrekking tot marketingcommunicatie kunnen we zien of u onze e-mail hebt geopend en op een link daarin hebt geklikt. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt in geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

 1. Recht op toegang, correctie, wissen en intrekking van toestemming

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt u het recht om:

 • Toegang tot uw gegevens,
 • Uw persoonlijke gegevens corrigeren,
 • Uw gegevens wissen of de gegevensverwerking beperken,
 • Uw toestemming intrekken als dat de wettelijke basis was voor de gegevensverwerking. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Dergelijke communicatie moet schriftelijk plaatsvinden. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]. Houd er rekening mee dat we u tijdens uw verzoek om specifieke informatie kunnen vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij je lokale toezichthoudende autoriteit.

 1. Recht op Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als dit is gebaseerd op ons legitieme belang. Dit recht moet schriftelijk worden uitgeoefend op: [email protected].

 1. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op elk gewenst moment bij te werken. Als we uw eerder verzamelde persoonlijke gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan de doeleinden waarvan we u op de hoogte hebben gesteld op het moment van verzamelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens voor een nieuw of ongerelateerd doel gebruiken. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving.

Status van deze informatie: April 2024

Bekijk een demo×
×

Zie NinjaOne in actie!

Door dit formulier in te dienen geef ik aan akkoord te gaan met het privacybeleid van NinjaOne.