Simplify macOS patch management

NinjaOne automates your macOS, Windows, and Linux patch management to minimize security vulnerabilities, save time on patching, and improve user productivity.
screenshots of ninjaone dashboard showing macOS patch management.
G2 Endpoint Management Leader Spring 24
G2 - 5 stars reviews
Rating Get App White
Rating Capterra white
G2 Easiest Setup - Spring 2024
Rating Software Advice White

Improve patch compliance to strengthen security posture

Improved Visibility

Make faster, more informed decisions thanks to clear visibility into overall patch status across macOS, Windows and Linux in a single console.

Fully-automated Patching

Patch 90% faster by automating every step of the patching process and enable your technicians to focus more time and energy on support and strategic initiatives.

Take Action

Drill down into devices with failed updates and trigger necessary actions to resolve the issue.

The Way macOS Patching Should Be

Patching consistency is a critical step towards maintaining a strong security posture. NinjaOne provides clear visibility into your organization’s overall patch status and enables faster identification and mitigation of software vulnerabilities.
Patching dashboard icon

Make Faster, More Informed Patching Decisions

Quickly and easily view OS patch status for all Windows, macOS and Linux endpoints to make faster, more informed decisions.

Application patching icon

Spend 90% less time patching

Patch endpoints faster with zero-touch automation and leverage flexible scheduling to improve patching consistency.

Cloud-first icon

Remote Endpoint Patch Compliance

Get better patch compliance for remote endpoints via cloud-based patching. No company network, domain, or VPN required. Learn More
Remediation icon

Easy Remediation

Use NinjaOne’s built-in remote terminal, registry editor, and remote access tools to remediate patching and other device issues.
Approval icon

Pre-emptive patch approval

Use pre-emptive patch approvals to avoid service outages by automatically blocking problem patches.
Reboot icon

Reboot Management

Improve patch compliance by automating reboots with customized end-user commun-ication and behavior-based reboot prompts.
Data icon

Prioritize Vulnerability Mitigation

Get visibility into endpoint security with per-patch data on known vulnerabilities including KB articles, CVE bulletins, and CVSS scores.
Alerts icon

Communicate & Remediate

Instantly notify technicians via email, SMS, Slack, and other channels of pending or failed patches for faster remediation. 
Learn More

Reporting icon

Easy, Detailed Patch Reporting

Gain clear visibility into failed patch deployments, known endpoint vulnerabilities, and overall patch compliance status. Learn More

Here’s what customers are saying about us

Nvidia logo
Nissan logo
Masons du monde logo
Staples logo
Pabst Logo
Konica Minolta logo
Hello Fresh logo
Screenshot of NinjaOne dashboard showing Windows Patch Management

More than just MacOS patching

NinjaOne keeps your entire IT infrastructure up-to-date and secure by automating patch management for macOS, Windows, and Linux operating systems. You’ll save time and reduce complexity by having a single solution for all your patching needs.

screenshots of NinjaOne dashboard showing how end-users can remotely manage endpoints

Easily Configure your Mac Patch Settings

NinjaOne allows you to take control over your macOS patch management settings. You can set automatic patch approval settings and get full control over scanning and updating schedules, reboot options, and more.

Automated remote Mac patch management

Save time and improve patch compliance by remotely patching your macOS devices automatically with NinjaOne. Automate patch scanning and set update schedules for all your macOS computers to minimize time spent on patch management.

A image of a person typing in a keyboard and checking the Patch Management Buyer's Guide

Download the 2023 Patch Management Buyer’s Guide

Download this guide to purchasing patch management, and see why NinjaOne Patch Management is consistently rated #1.

FAQ

NinjaOne erbjuder flexibel prissättning per enhet för sin programvara för patchhantering. När du registrerar dig för NinjaOne betalar du månadsvis endast för det du behöver. Med NinjaOnes programvara för patchhantering får du tillgång till automatiserad patchning av operativsystem och applikationer, verktyg för avhjälpande åtgärder, omstartshantering, varnings- och meddelandefunktioner med mera. Besök webbplatsen prissättningssida och ange dina uppgifter för att få din anpassad offert för programvara för patchhantering idag.

Det finns många olika typer av Windows-patchar, t.ex. säkerhetsuppdateringar, regelbundna uppdateringar, funktionsuppdateringar och definitioner. Var och en av dessa patch-typer kan delas in ytterligare efter allvarlighetsgrad, supersedence och rollup.

Med patch-policyer kan du optimera och automatisera patchning av endpoints i stor skala, medan ad hoc-hantering ger dig den flexibilitet och snabbhet som krävs för att snabbt distribuera viktiga uppdateringar.

NinjaOnes patchhantering identifierar och åtgärdar automatiskt sårbarheter i hela din IT-portfölj snabbt och skalbart från en enda glasruta – ingen infrastruktur krävs. Det gör att du kan säkra alla dina endpoints, automatisera patchning av operativsystem och tredjepartsapplikationer, hantera endpoints på och utanför nätverket, spara tid genom automatisering och få insyn i realtid i patch-efterlevnad.

Serverpatching innebär att man fixar eller uppdaterar servrar genom att installera patchar. Serverpatchar används främst för att stärka säkerheten, men de kan också användas för att uppgradera programvara och förbättra användarupplevelsen. Att patcha servrar kan vara en tråkig process, särskilt eftersom servrar används av en större population än arbetsstationer eller enskilda enheter. Med NinjaOnes patchhanteringslösning kan du göra patchning av servrar enkelt och smidigt genom att automatisera patchningsprocesser, ställa in varningar och meddelanden, använda olika verktyg för avhjälpning, analysera sårbarhetsdata och mycket mer.

NinjaOne’s programvara för patchhantering stöder WindowsMacOS, and Linux operating systems. NinjaOne is known for its OS patching stability, reliability, and efficiency. Identify vulnerabilities, automate patching processes, and deploy patches at scale all from a single pane of glass with NinjaOne.

NinjaOne patch management är en molnbaserad, agentbaserad lösning som gör patchning till en snabbare, enklare och mer effektiv process. Automatisera patchningsprocesser, minska arbetsbelastningen, förbättra saneringstiderna, få omedelbara aviseringar, analysera sårbarhetsdata, förhindra zero days och mycket mer med NinjaOne patch management. Tack vare NinjaOnes programvara med en enda glasruta kan du dessutom enkelt få den nödvändiga insynen i alla patchrelaterade uppgifter eller processer.

Om ditt nuvarande patchhanteringssystem är långsamt, ineffektivt, tidskrävande och komplicerat är det dags att byta till NinjaOne. Ninjas patchhanteringslösning automatiserar patchning av operativsystem och applikationer så att du kan lägga 90% mindre tid på patchning och mer tid på att fokusera på andra uppgifter. Patcha Windows, MacOS och Linux-operativsystem enkelt från en centraliserad, lättanvänd plattform och få tillgång till varnings-/aviseringsfunktioner, verktyg för avhjälpning och förebyggande patchgodkännande. Starta din

Om ditt nuvarande patchhanteringssystem är långsamt, ineffektivt, tidskrävande och komplicerat är det dags att byta till NinjaOne. Ninjas patchhanteringslösning automatiserar patchning av operativsystem och applikationer så att du kan lägga 90% mindre tid på patchning och mer tid på att fokusera på andra uppgifter. Patcha Windows, MacOS och Linux-operativsystem enkelt från en centraliserad, lättanvänd plattform och få tillgång till varnings-/aviseringsfunktioner, verktyg för avhjälpning och förebyggande patchgodkännande. Starta din

NinjaOnes patchhanteringsverktyg är 100% molnbaserat, vilket innebär att det inte krävs någon infrastruktur eller VPN. Med NinjaOnes patchverktyg kan IT-team göra patchning till en stabil, snabb och enkel process. Några av Ninjas mest populära funktioner inkluderar automatiserad OS-patchning för Windows, MacOS och Linux, automatiserad applikationspatchning, anpassade patchskannings- och distributionsscheman, remedieringsverktyg, omstartshantering, patchrapportering och varnings- eller meddelandefunktioner. Om du letar efter ett verktyg som gör patchning snabbare, enklare och mer effektivt är NinjaOne ditt förstahandsval!

NinjaOne patch management är inte programvara med öppen källkod. Programvara med öppen källkod har en källkod som vem som helst kan se och ändra. Även om programvara med öppen källkod kan vara en kostnadseffektiv lösning för mindre företag, tillhandahåller den inte alla de verktyg och funktioner som krävs för IT-team och växande MSP:er. Precis som alla andra verktyg har programvara med öppen källkod sina för- och nackdelar, men om du behöver en programvara för patchhantering som fungerar i alla IT-miljöer är NinjaOne din lösning.

Patchhantering är processen för att skapa, testa och distribuera programuppdateringar till olika slutpunkter.

Redo att bli en IT-ninja?

Lär dig hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla enhetshanteringen.

Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.