Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Varför automatiserad patchning är avgörande för en modern IT-verksamhet

Featured image for Automated Patch Management

I dagens alltmer komplexa IT- och nätverksmiljöer är automatiserad patchning en kritisk komponent för att upprätthålla affärsverksamheten och hålla organisationer säkra. Organisationer är ständigt hotade, med i genomsnitt 497 cyberattacker varje vecka, och automatiserad patching är en del av cybersäkerhetshygienen som hjälper till att minska organisationens angreppsyta.

Även om trenden med attacker troligen bara kommer att öka, har IT-proffsen fått i uppgift att hantera fler enheter och programvaror som ett resultat av vår övergång till fjärr- och hybridarbetsmiljöer. Men patchhantering kan vara en tidskrävande process och när du hanterar hundratals eller tusentals endpoints är det enda sättet att göra jobbet effektivt att automatisera det.

Vanliga problem med patchning

  • Ökat antal patchar

Det är lätt att hamna på efterkälken när det gäller patchhantering på grund av det stora antalet patchar som kommer ut. Varje år utfärdas tusentals CVE-rapporter (Common Vulnerability and Exposure) och IT-teamen måste reagera snabbt för att tillämpa patcherna. 

  • Enhet & systemuppdateringar

Förutom att åtgärda potentiella säkerhetsbrister måste IT-teamen även hålla programvara, operativsystem och enheter uppdaterade och korrekt konfigurerade för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Detta är ett steg i patchhanteringsprocessen som kan automatiseras för att öka effektiviteten.

  • Föråldrad hantering av IT-inventarier

Det har alltid varit en utmaning att hålla sig uppdaterad när det gäller IT-inventariehantering, särskilt nu när organisationer övergår till fjärrstyrda och hybrida arbetsstyrkor. Genom atthantera din inventering av IT-tillgångar kan du få en tydlig bild av hur många endpoints du har och hur många av dem som behöver patching.

Hur du löser problem med patchhantering

Det är viktigt att ha rätt verktyg för att lösa problem med patchhantering. Med molnbaserad, automatiserad programvara för patchhantering kan IT-PARTNERS:er schemalägga regelbundna uppdateringssökningar och se till att patchar appliceras under specifika förhållanden eller automatiskt.

Vad är automatiserad patchhantering?

Automatiserad patchhantering använder programvara för att automatisera hela patchhanteringsprocessen. Med automatiserad programvara för patchhantering kan IT-teamen skanna och distribuera nödvändiga patchar till enheterna utan manuellt ingripande. Genom att automatisera patchingprocesser kan IT-teamet förbättra patchingprecisionen och samtidigt minska den manuella hantering som krävs under hela processen.

Vilka är fördelarna med automatiserad patchhantering?

Stärka säkerheten

Huvudskälet till att organisationer implementerar ett automatiserat system för patchhantering är att stärka säkerheten. Många organisationer skjuter upp patching eftersom det kan vara komplicerat och tidskrävande, men det kan få allvarliga konsekvenser. Enligt CNP Technologies förklaring om vikten av patchning” rapporterar 57 % av offren för cyberattacker att deras intrång kunde ha förhindrats genom att installera en tillgänglig patch” Många cyberattacker hade kunnat förhindras om ett automatiserat system för patchhantering hade funnits på plats för att distribuera nödvändiga patchar.

Öka produktiviteten

I en nyligen genomförd studie om patching från Ivanti upptäcktes att ”(71 %) av IT- och säkerhetspersonal anser att patching är överdrivet komplext, besvärligt och tidskrävande” Istället för att lägga tid och energi på patchning kan IT-personal använda automatiserad programvara för patchhantering för att ta hand om detta. Efter att ha automatiserat patchingprocesser kan IT-teamet fokusera sin tid och energi på andra viktiga projekt, vilket ökar deras produktivitet och ansträngningar.

Minska antalet misstag

Även de mest begåvade IT-experterna gör misstag ibland. Eftersom automatiserad programvara för hantering av patch  inte är beroende av mänsklig inmatning minskar de manuella fel som ofta uppstår vid patchning. Några exempel på manuella patchningsfel är att hoppa över att patcha ett system, missa en misslyckad uppdateringsanmälan från ett patchat system och att skicka fel version av programuppdateringen. Automatiserade system för patchhantering minskar sådana fel och gör att du kan schemalägga patching när du behöver det.

Förenkla rapporteringen

I en nyligen genomförd studie av Hyperproof om efterlevnad av IT-bestämmelser svarade 45 % av de tillfrågade att de planerar att spendera mer pengar på IT-riskhantering och efterlevnad av IT-bestämmelser under 2022 jämfört med 2021. Fler och fler organisationer använder automatiserade lösningar för patchhantering för att följa säkerhets- och efterlevnadsstandarder. Automatiserad patchhantering förenklar patchrapportering för efterlevnadsrevisioner och säkerställer att nödvändiga patchar distribueras för säkerhetsstandarder.

De tre bästa automatiserade lösningarna för hantering av patch 

NinjaOne logo

1) NinjaOne

NinjaOne erbjuder en automatiserad lösning för patchhantering som gör det enkelt för IT-avdelningar och IT-partners att patcha. Med NinjaOne har IT-personal tillgång till OS-patching, programpatching, patch-rapportering, automatiserad patching, korrigeringsverktyg och mycket mer.

Acronis logotyp

2) Acronis

Acronis Cyber Protect Cloud är en allt-i-ett-lösning som erbjuder patchhantering, antimalware, antivirus, URL-filtrering med mera. Den är känd för sin enkla integrering och sina automatiseringsfunktioner som minskar komplexiteten och sänker kostnaderna.

Atera logotyp

3) Atera

Med Atera kan organisationer övervaka ett obegränsat antal enheter och automatisera patching av Windows-, Mac- och andra operativsystem. Med Atera kan du även schemalägga patchinstallationer, vilket sparar tid och ökar IT-effektiviteten.

Hur RMM stöder automatiserad patchhantering

För att få bättre insyn och kontroll över patchhanteringsprocessen använder organisationer ofta både patchhanteringsprogram och RMM. Den granulära kontrollen över patchingprocessen som en RMM tillhandahåller ger organisationer möjlighet att finjustera en metod för patchhantering som fungerar för dem.

Kom igång med automatiserad patchhantering

Automatiserad patchhantering är något som alla organisationer bör överväga att implementera för att uppnå högre nivåer av säkerhetsöverensstämmelse och förbättra de anställdas produktivitet. I en tid då organisationer utsätts för allt större tryck från cyberhot är patchhantering en viktig del av cybersäkerhetshygienen som moderna IT-avdelningar måste hantera.

NinjaOne utnyttjar kraften i sin inbyggda RMM för att automatisera patching med hög granularitet. Registrera dig för en gratis demo idag och börja automatisera din patchhanteringsprocess.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).