Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Strategi för MDM: Steg och Tips

,
Mobile Device Management MDM

Pew Research rapporterar att andelen vuxna som har en smartphone är upp till 85%. Dessa mobila enheter används även ofta i arbetet. Det ökande antalet mobila enheter i företag gör IT-miljöerna mer komplexa, vilket gör det nödvändigt att ha ett centraliserat hanteringsverktyg för dessa typer av enheter.

Hantering av mobila enheter (MDM) är ett programvaruverktyg som är utformat så att IT-enheten kan hantera smartphones och surfplattor som används inom företaget. MDM kan vara ett värdefullt tillägg till IT-teamets verktygslåda, särskilt om du har en effektiv MDM-strategi att genomföra.

Vad är en MDM-strategi?

En MDM-strategi består av de åtgärder som en organisation vidtar för att kontrollera mobila enheter som är anslutna till arbetsområdet. En MDM-strategi omfattar registrering av mobila enheter samt de konfigurationer och begränsningar som gäller för mobila enheter. Det omfattar även fjärråtgärder som genomförs på enheterna via MDM-programvara.

Varför är en MDM-strategi viktig?

Med en MDM-strategi på plats kan MDM-programvaran användas effektivt i ditt företag. Med en plan på plats har du redan fattat viktiga beslut om vad du ska hantera, vem som är ansvarig för att utföra vissa uppgifter och när vissa åtgärder ska vidtas.

Att genomföra en MDM-strategi har många fördelar, bland annat:

Bättre stöd för enheter

MDM kan vidta åtgärder på distans för att hjälpa mobila enheter. Åtgärder som att distribuera uppdateringar och styra program kan utföras med några få klick i stället för att behöva utföra dessa uppgifter fysiskt.

Spårning och möjligheter till fjärrlåsning/fjärrutplåning

När enheter förloras riskerar all information på enheten att försvinna. MDM har möjlighet att spåra och, om det innebär en risk för företaget, låsa eller radera mobila enheter på distans. Detta möjliggör ett kontinuerligt skydd av viktiga arbetsuppgifter.

Ökad efterlevnad av företagets regler

Hanteringen av arbetscontainern på de anställdas mobila enheter säkerställer att företagets regler för dessa enheter följs. Istället för att låta användarna justera inställningar och konfigurationer för att följa reglerna kan MDM helt enkelt tvinga fram dem på enheterna via programvaran.

Stärkt säkerhet för immateriella rättigheter

MDM hjälper dig att hålla dina kritiska data säkra och skyddade. MDM-programvaran håller information om arbetsplatsen begränsad genom att tillämpa begränsningar och konfigurationer.

Fler kostnadsbesparingar

MDM kan bidra till att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i enhetshanteringen, vilket sparar pengar på förlorade enheter, dataförluster och eventuella säkerhetsöverträdelser.

Hur man skapar en MDM-strategi

När man skapar en MDM-strategi finns det många faktorer att ta hänsyn till som en del av hela strategin:

Företagets övergripande mål

Vad försöker du uppnå med MDM specifikt? De mål som din organisation har för sin IT-miljö bör vara de viktigaste drivkrafterna bakom din MDM-strategi.

MDM-lösning

MDM-verktygen kan variera något när det gäller visning och funktionalitet, så du måste veta hur din specifika MDM-lösning fungerar. Detta kommer att styra hur din strategi genomförs i realtid.

Företagets egna eller personliga enheter

En enhet som helt ägs av företaget kan ha en MDM-strategi med åtgärder som omfattar hela enheten. En personligt ägd enhet kräver å andra sidan en strategi som hanterar arbetsuppgifter samtidigt som användaren kan använda andra funktioner fritt.

Användningsfall

Vilken MDM-strategi du använder beror även på hur de mobila enheterna kommer att användas. Många telefoner och surfplattor på företaget används för personligt bruk och kräver tillgång till flera appar och filer. Kiosker, å andra sidan, är delade enheter och kräver vanligtvis en strategi där enheten har tillgång till en app.

Ytterligare hantering av enheter

Överväg att lägga till en annan lösning för enhetshantering till din MDM, till exempel RMM. Om du hanterar fler enheter inom organisationen som en del av din strategi kan du få mer övergripande kontroll.

Hur man upprätthåller en MDM-strategi

En MDM-strategi är aldrig stillastående, utan måste ständigt omvärderas för att avgöra om den uppfyller företagets behov på ett effektivt sätt. Överväg om din strategi håller dina mobila enheter under kontroll och dina affärsdata säkra.

Du bör även tänka på hur MDM-lösningen påverkar hur lätt det är att hantera enheter. När du har problem med din befintliga strategi och lösning är det ett bra tillfälle att omvärdera den.

4 Tips för hantering av mobila enheter

1) Förstå vad MDM kan/inte kan göra

MDM är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att hantera mobila fjärrstyrda enheter, men du måste känna till omfattningen av dess möjligheter. MDM stöder prestanda för telefoner, surfplattor och andra liknande enheter inom organisationen. Det ökar även säkerheten i företagets IT-miljö genom krav som lösenord och fjärrlåsning/avdragning, vilket förhindrar exfiltrering av data.

MDM har ingen makt över mobila enheter utanför arbetscontainern. Den kan inte heller hantera större maskiner som arbetsstationer och servrar.

2) Bestäm vilka mobila enheter som kommer att ha tillgång

Ungefär två tredjedelar av de anställda kommer att använda sin egen mobila enhet på jobbet. Din organisation måste fatta beslut om huruvida och vilka enheter som ska få tillgång till arbetsinformation.

Se även till att din IT-avdelning är fullt medveten om vem som har tillgång till vissa affärsdata. Att hålla reda på vem som får tillgång till information är en viktig del av hanteringen av mobila enheter.

3) Rådfråga MDM-rapporter

MDM-rapporter kan ge dig möjlighet att se vilka delar av hanteringsprocessen som fungerar bra och vad som kan förbättras. Se över den regelbundet och leta efter sätt att förbättra vissa aspekter, till exempel genom striktare eller tydligare enhetspolicyer.

4) Använd en lösning som integreras med dina befintliga IT-verktyg

Istället för att behöva konsultera flera olika programvarulösningar för att få en helhetsbild av din IT-miljö kan du leta efter ett MDM-verktyg som kan kombineras med de verktyg du redan har. Om du dessutom lägger till MDM i din verktygslåda får du en mer komplett lösning.

Användning av MDM i din organisation

MDM är nödvändigt inom företag för att skydda information och tillgångar. En väl genomtänkt MDM-strategi kan vara skillnaden mellan mobila enheter som hanteras slumpmässigt och enheter som övervakas strikt.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).