Checklista: Granskning av patchhantering

Patch Management Audit Checklist

Patching är en oerhört viktig funktion för både IT-partners och interna IT-teams, så att upprätthålla en framgångsrik patchhanteringsprocess är en hög prioritet för organisationer. En revision av patch management gör det möjligt för organisationer att analysera och justera sina patchingprocesser för att göra dem mer effektiva. Använd den här checklistan för granskning av patchhantering för att utvärdera och förbättra din nuvarande patchhanteringsprocess.

Syftet med en granskning av patchhantering

Efter att ha genomfört en revision av patchhanteringen har organisationen all information och all data som behövs för att analysera och förbättra sina patchingprocesser. Denna data kan avslöja blockerare och andra problem som förhindrar effektiva patchingprocesser…

5 fördelar med att granska en patchhanteringsprocess

1) Identifiera och lös blockerare

Till och med organisationer som följer de bästa metoderna för patchhantering stöter på hinder. En grundlig revision av patchhantering hjälper organisationer att identifiera och lösa blockeringar i patchingprocesserna.

2) Minska säkerhetsriskerna

”57% av dataintrång beror på dålig patch management”, förklarar IT Support Guy i sin översikt om vikten av patchning. En revision säkerställer att organisationens patching ger den nödvändiga IT-säkerheten för ett företag.

3) Övervaka efterlevnads-standarder

Enligt Automox förklaring om standarder för patch management hänvisar patchöverensstämmelse till antalet enheter som framgångsrikt fått patchar, medan patchhanteringens överensstämmelse hänvisar till standarder för cybersäkerhet och patchhantering. Under en revision av patchhantering kan IT-teamet se till att de följer alla standarder för patchhantering.

4) Effektivisera processerna

Efter att ha identifierat och åtgärdat blockerare ger en revision även en möjlighet att effektivisera den nuvarande patch management-driften. Om granskningen till exempel visar att din nuvarande patching är en långsam process kan du överväga att automatisera den med hjälp av programvara för patchhantering.

5) Samla in relevant data

Närhelst ett problem med patchhantering uppstår är det bra att ha data från en granskning att hänvisa till och använda. Detta är en av anledningarna till varför det är viktigt att ha register och dokumentation från tidigare revisioner av patchhantering till hands.

En komplett checklista för revision av patchhantering

När företag genomför en revision av patchhantering följer de en checklista eller en översikt för att hålla processen på rätt spår. Det säkerställer även att revisionen utförs korrekt. Vonyaglobal tillhandahåller en utmärkt översikt över patchhantering tillsammans med ett exempel på en checklista för revision av patchhantering som innehåller dessa steg:

 

 • Gör en översikt över organisationens nuvarande policy och processer för patching
 • Fastställ patchstatus genom att skanna en organisations nätverk
 • Undersöka sårbarheter som inte har åtgärdats för att identifiera orsaker och trender
 • Analysera riskbaserade beslut och förfaranden som påverkar patchingprocesser
 • Se till att rätt mått används för att mäta och registrera information på ett korrekt sätt
 • Bekräfta att patchstatus rapporteras till rätt teammedlemmar eller ledning
 • Identifiera processer och områden som kan förbättras
 • Kontrollera att förväntningarna på patching är nedskrivna och identifierade i kontrakt eller avtal

 

6 bästa metoder att följa när du granskar en policy för patchhantering

1) Fastställ förväntningar

Skapa förutsättningar för att din revision av patchhantering ska lyckas med tydliga förväntningar och mål. För att garantera att hela teamet är på samma sida kan du skriva ner alla förväntningar på revisionen och se till att alla som är involverade i processen får en kopia.

2) Dokumentera relevant information

Dokumentera all relevant information under granskningen av patchhanteringen. Dessa uppgifter hjälper teamet att analysera nuvarande processer och hitta områden som kan förbättras.

3) Gör en grundlig analys

När du genomför en revision av patchhantering ska du komma ihåg att det är en grundlig analys. Undvik att bara titta på ytan, utan gå djupare in i processerna och systemen för patchhantering för att se till att du samlar in alla nödvändiga data.

4) Ta aldrig för givet under en revision

Gör aldrig antaganden när du genomför en revision av patchhantering. Det är bäst att kontrollera all information själv, även om det framgår av registren att systemen inte har ändrats.

5) Rulla ut förändringar stegvis

Om du planerar att göra större ändringar efter en revision av patchhantering, bör du införa dem stegvis och meddela alla team som påverkas. Om du gör stora förändringar i ditt patchhanteringssystem påverkar det inte bara ditt team utan hela organisationen.

6) Övervaka alla ändringar i patchhanteringen

Efter att du har genomfört ändringar i ett system för hantering av patch, bör du övervaka dessa ändringar noga. På så sätt kan du avgöra om ändringarna verkligen är till nytta för din patchhantering.

Uppdatera dina enheter med programvara för patchhantering från NinjaOne

Om granskningen av patchhanteringen visar att ni inte automatiserar era system, kontakta NinjaOne. Med NinjaOnes programvara för patchhantering kan du automatiskt identifiera och åtgärda sårbarheter från en enda glasruta. Starta din kostnadsfria provperiod idag och ta det första steget mot att skapa en säkrare och effektivare IT-miljö.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Starta din 14-dagars testversion av den högst rankade programvaran för patchhantering

Inget kreditkort krävs, full tillgång till alla funktioner

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).