Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Checklista: Granskning av patchhantering

Checklista: Granskning av patchhantering

Patching är en oerhört viktig funktion för både IT-partners och interna IT-teams, så att upprätthålla en framgångsrik patchhanteringsprocess är en hög prioritet för organisationer. En revision av patch management gör det möjligt för organisationer att analysera och justera sina patchingprocesser för att göra dem mer effektiva. Använd den här checklistan för granskning av patchhantering för att utvärdera och förbättra din nuvarande patchhanteringsprocess.

Syftet med en granskning av patchhantering

Efter att ha genomfört en revision av patchhanteringen har organisationen all information och all data som behövs för att analysera och förbättra sina patchingprocesser. Denna data kan avslöja blockerare och andra problem som förhindrar effektiva patchingprocesser…

5 fördelar med att granska en patchhanteringsprocess

1) Identifiera och lös blockerare

Till och med organisationer som följer de bästa metoderna för patchhantering stöter på hinder. En grundlig revision av patchhantering hjälper organisationer att identifiera och lösa blockeringar i patchingprocesserna.

2) Minska säkerhetsriskerna

”57% av dataintrång beror på dålig patch management”, förklarar IT Support Guy i sin översikt om vikten av patchning. En revision säkerställer att organisationens patching ger den nödvändiga IT-säkerheten för ett företag.

3) Övervaka efterlevnads-standarder

Enligt Automox förklaring om standarder för patch management hänvisar patchöverensstämmelse till antalet enheter som framgångsrikt fått patchar, medan patchhanteringens överensstämmelse hänvisar till standarder för cybersäkerhet och patchhantering. Under en revision av patchhantering kan IT-teamet se till att de följer alla standarder för patchhantering.

4) Effektivisera processerna

Efter att ha identifierat och åtgärdat blockerare ger en revision även en möjlighet att effektivisera den nuvarande patch management-driften. Om granskningen till exempel visar att din nuvarande patching är en långsam process kan du överväga att automatisera den med hjälp av programvara för patchhantering.

5) Samla in relevant data

Närhelst ett problem med patchhantering uppstår är det bra att ha data från en granskning att hänvisa till och använda. Detta är en av anledningarna till varför det är viktigt att ha register och dokumentation från tidigare revisioner av patchhantering till hands.

En komplett checklista för revision av patchhantering

När företag genomför en revision av patchhantering följer de en checklista eller en översikt för att hålla processen på rätt spår. Det säkerställer även att revisionen utförs korrekt. Vonyaglobal tillhandahåller en utmärkt översikt över patchhantering tillsammans med ett exempel på en checklista för revision av patchhantering som innehåller dessa steg:

 

 • Gör en översikt över organisationens nuvarande policy och processer för patching
 • Fastställ patchstatus genom att skanna en organisations nätverk
 • Undersöka sårbarheter som inte har åtgärdats för att identifiera orsaker och trender
 • Analysera riskbaserade beslut och förfaranden som påverkar patchingprocesser
 • Se till att rätt mått används för att mäta och registrera information på ett korrekt sätt
 • Bekräfta att patchstatus rapporteras till rätt teammedlemmar eller ledning
 • Identifiera processer och områden som kan förbättras
 • Kontrollera att förväntningarna på patching är nedskrivna och identifierade i kontrakt eller avtal

 

6 bästa metoder att följa när du granskar en policy för patchhantering

1) Fastställ förväntningar

Skapa förutsättningar för att din revision av patchhantering ska lyckas med tydliga förväntningar och mål. För att garantera att hela teamet är på samma sida kan du skriva ner alla förväntningar på revisionen och se till att alla som är involverade i processen får en kopia.

2) Dokumentera relevant information

Dokumentera all relevant information under granskningen av patchhanteringen. Dessa uppgifter hjälper teamet att analysera nuvarande processer och hitta områden som kan förbättras.

3) Gör en grundlig analys

När du genomför en revision av patchhantering ska du komma ihåg att det är en grundlig analys. Undvik att bara titta på ytan, utan gå djupare in i processerna och systemen för patchhantering för att se till att du samlar in alla nödvändiga data.

4) Ta aldrig för givet under en revision

Gör aldrig antaganden när du genomför en revision av patchhantering. Det är bäst att kontrollera all information själv, även om det framgår av registren att systemen inte har ändrats.

5) Rulla ut förändringar stegvis

Om du planerar att göra större ändringar efter en revision av patchhantering, bör du införa dem stegvis och meddela alla team som påverkas. Om du gör stora förändringar i ditt patchhanteringssystem påverkar det inte bara ditt team utan hela organisationen.

6) Övervaka alla ändringar i patchhanteringen

Efter att du har genomfört ändringar i ett system för hantering av patch, bör du övervaka dessa ändringar noga. På så sätt kan du avgöra om ändringarna verkligen är till nytta för din patchhantering.

Uppdatera dina enheter med programvara för patchhantering från NinjaOne

Om granskningen av patchhanteringen visar att ni inte automatiserar era system, kontakta NinjaOne. Med NinjaOnes programvara för patchhantering kan du automatiskt identifiera och åtgärda sårbarheter från en enda glasruta. Starta din kostnadsfria provperiod idag och ta det första steget mot att skapa en säkrare och effektivare IT-miljö.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

By clicking the “I Accept” button below, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use:

 • Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms.
 • Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party.
 • Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library belonging to or under the control of any other software provider.
 • Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations.
 • Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks.
 • Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script.
 • EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).