Sluttbruker IT-portal for selvbetjening

La sluttbrukere få tilgang til fjernkontroll, filgjenoppretting og terminal for å hjelpe seg selv