Sentralisert enhetsadministrasjon for helsevesenet

Forbedre stabiliteten, påliteligheten og sikkerheten til IT-ressurser for helsevesenet ved å automatisere endepunktsstyring i skala.

Healthcare worker photo