Övervakning och hantering av virtuella maskiner

Övervaka och hantera VM-varor, värdar och gäster för Hyper-V-virtuella maskiner.