Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Övervakning och hantering av virtuella maskiner

Övervakning och hantering av virtuella maskiner

Leader SourceForge Winter 2024
GetApp Category Leaders 2024
Capterra Shortlist 2024
Software Advice Best Customer Support 2022 badge

Övervakning av virtuella maskiner för värdprestanda

Med Ninja får du full insyn i hälsan och prestandan hos dina VM-varor och Hyper-V-värdservrar med mycket utförlig information om centrala metriska data. Tack vare riktad övervakning som specifikt tagits fram för virtuella maskinvärdar får du veta om något håller på att gå snett innan det gör det. Vår övervakning av virtuella maskiner och aviseringskapacitet innefattar:

  • Information om värdmaskin (drifttid, tillverkare, servertyp, licens)
  • Detaljer om värdens hälsa (ström, batteri, kablar, temperatur, kort)
  • Tröskelvärden för värd- och gästprestanda (minne, processor och diskanvändning)
  • En enda bildskärm av glas för alla virtuella maskiner på en värd
  • Skapa klientinriktade rapporter som sammanfattar din infrastruktur för virtuella maskiner
Release VM zoom print screen
Release VM 2

Hantera virtuella maskingäster

Förutom övervakning av värdar kan du även övervaka och hantera virtuella maskingäster med hjälp av Ninja. Du kan övervaka hälsan och prestandan hos gästerna, upptäcka om gästverktygen fungerar, skapa anpassad övervakning och mycket mer, inklusive:

  • Skapa notiser och aviseringar utifrån prestandan hos virtuella maskiner
  • Skapa, radera och övervaka ögonblicksbilder/kontrollpunkter
  • Starta, stoppa, avbryta eller återställa virtuella maskiner

Övervaka VM-varor och Hyper-V-virtuella maskiner

Med Ninja kan du hantera både VM-varor och Hyper-V-virtuella maskiner samt dina fysiska endpoints på en enda bildskärm av glas. Ninja har fullständig kapacitet för övervakning och hantering av både Hyper-V och VM-varor på värdar och gäster.

Befordra virtuella maskiner för fullständig fjärrstyrd hantering

Om du är i behov av fullständig hanteringskapacitet för fjärrstyrning kan du installera en Ninja-stadardagent på vilken virtuell maskin som helst för att befordra den till en fullständigt hanterad endpoint. Med Ninja behandlas endpointen på samma sätt som en fysisk maskin, vilket innebär att du kan köra automationer, tyst åtgärda problem, korrigera endpointen och mycket mer.

FAQ

A virtual machine (VM) is a virtual environment that functions as a physical computer. Essentially, a VM is a virtual representation of a physical computer, complete with its own memory, CPU, network interface, et cetera. There are many tools available that IT professionals use to create virtual machines, and two of the most well-known VM tools are VMware and Hyper-V. By using virtual machines, organizations can reduce costs, save physical space, and boost efficiency.

Virtual machine monitoring and management is the process of observing, controlling, and securing virtual machines. To monitor and manage virtual machines, organizations rely on RMM solutions, such as NinjaOne. With a virtual machine monitoring and management solution, IT teams have the ability to improve VM performance, prevent security threats, create reports, and gain insight into all virtual machines within an IT infrastructure.

When IT teams use NinjaOne’s virtual machine monitoring and management solution, they immediately gain complete visibility into their Hyper-V and VMware host servers and virtual machines. NinjaOne provides key metrics, health and performance data, comprehensive reports, notifications and alerts, and full monitoring and management of virtual machines. With NinjaOne’s centralized console, MSPs and IT departments are able to monitor all endpoints, both physical and virtual, from a single pane of glass. Learn more about NinjaOne’s endpoint monitoring capabilities with a free trial.

Gain complete visibility into your virtual IT environment with NinjaOne’s virtual machine monitoring and management software. NinjaOne allows you to consolidate your monitoring and management tools into a single solution that works for both physical and virtual endpoints. Because of this capability, NinjaOne supports all types of workforces, including on-premise, remote, and hybrid work models. With NinjaOne, IT teams can save time, reduce costs, decrease workloads, and reach IT efficiency goals.

The cost for NinjaOne’s virtual machine monitoring and management solution varies depending on the number of devices an IT team uses. This pay-per-device pricing that’s billed on a monthly basis ensures that businesses only pay for the services they need and not a penny more. Every organization has unique IT environments, and NinjaOne’s pricing adapts to each one. To receive a customized quote, visit the Ninja pricing page, input your information, and get ready to become an IT Ninja.

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.