Overvåking og styring for virtuell maskin

Overvåk og administrer virtuelle VMWare- og Hyper-V-maskinverter og gjester.