De 8 bästa lösningarna för endpoint-hantering

De 8 bästa lösningarna för endpoint-hantering

De flesta moderna organisationer skulle ha nytta av en lösning för endpoint-hantering. Alla företag som använder datorer, skrivare, surfplattor eller andra IT-enheter – de s.k. endpoints – behöver ett effektivt och tillförlitligt sätt att underhålla, övervaka och säkra dessa enheter. Det är här som verktyg för endpoint-hantering kommer in i bilden, och tekniktunga branscher som finans, hälsovård, informationsteknik och teknik har mycket att vinna på att använda rätt metoder och produkter för skydd och hantering av slutpunkter.

Den här artikeln kommer att omfatta följande:

 • Vad är endpoint-hantering och endpoint-säkerhet?
 • Funktioner hos verktyg för endpoint-hantering
 • Hur man väljer en lösning för endpoint-hantering
 • Översikt över de 8 bästa lösningarna för endpoint-hantering

Översikt över endpoint-hantering och endpoint-säkerhet

Programvara för hantering av endpoints övervakar kontinuerligt enheterna i en IT-miljö samtidigt som den kontrollerar och upprätthåller statusen för enheter som är anslutna till nätverket. 

Endpoint-hanteringr verktygen påskyndar och förenklar processen genom att automatisera vissa uppgifter, ge information om enhetens tillstånd och möjliggöra en mer proaktiv IT-hantering. Programvaran underlättar tillgångshanteringen genom att användarna kan redovisa och spåra alla slutenheter och i förväg vidta åtgärder för att uppdatera, skydda eller byta ut enheter. Att automatisera eller effektivisera programuppdateringar är en annan funktion hos de flesta lösningar för hantering av slutpunkter, eftersom patchhantering är nödvändig för en säker IT-miljö.

Programvara för slutpunktsskydd ger ytterligare säkerhetslösningar för att skydda och hantera enheter i ett företags nätverk. De är utformade för att skydda mot säkerhetshot som kommer in genom eller riktar sig mot slutpunkten och arbetar för att normalisera säkerhetsåtgärderna på flera enheter. Slutpunktsskydd är nödvändigt för att skydda sig mot många moderna attacker, t.ex. nolldagsattacker och utpressningstrojaner. 

Lösningar för slutpunkter ger vanligtvis IT-personal en central konsol som gör att de kan visa och hantera många slutpunkter samtidigt. Från denna huvudhanteringskonsol kan administratörer se nästan hela nätverksinfrastrukturen, visa användar- och nätverksaktivitet, köra rapporter och utföra systemskanning för att kontinuerligt skydda sig mot cyberhot.

Funktioner för endpoint-hantering

Många produkter för nätverkssäkerhet och webbsäkerhet innehåller verktyg för att hjälpa till med skyddet av endpoints. Tyvärr är dessa tillägg sällan tillräckliga för att ge tillräcklig täckning. Det är bäst att välja ett specialanpassat säkerhetsprogram med fokus på slutpunkter för den här uppgiften. 

Vad skulle du annars kunna gå miste om? Ett exempel är enhetsspärrning, en funktion som nästan uteslutande finns i programvaror för skydd av slutpunkter. Den här funktionen identifierar nätverksintrång eller komprometterade enheter och begränsar ytterligare åtkomst tills en lösning har hittats. En annan exklusiv funktion är möjligheten att helt styra åtkomst och enhetshantering från slutpunktsplattformen. Åtkomstkontroll är viktigt för säkerhet och efterlevnad eftersom administratörer måste bevilja olika nivåer av åtkomst enligt principen om minsta möjliga privilegier. 

Följande är andra funktioner för endpoint-hantering som ger optimal säkerhet:

 • Plattformstäckning – Behövs när användarna har tillgång till nätverket via olika typer av datorer, telefoner, surfplattor och andra enheter.
 • Enhetskontroll – Ytterligare hantering av användarnas nätverksåtkomst på bärbara datorer och mobila enheter.
 • Webbkontroll – Webbplatsfiltrering (DNS-filtrering) som möjliggör vitlista för att upprätthålla efterlevnadsprotokoll och minimera riskfylld webbsurfning i nätverket.
 • Applikationskontroll – blockerar användare från att komma åt vissa specificerade applikationer.
 • Asset Management – Upptäcker och spårar varje nätverkstillgång, dess aktivitet och underhåll. 
 • Systemisolering – Stänger av farlig aktivitet genom att stänga av nätverksanslutningen eller tillfälligt inaktivera program.
 • Endpoint Intelligence – Analys för att undersöka data om hotinformation och få en inblick i specifika slutpunkter.
 • Brandvägg – Skyddar enheter från en mängd olika intrång och hot från skadlig programvara.
 • Upptäckt av skadlig programvara – varnar användare om det finns skadlig programvara och utpressningstrojaner.
 • Incidentrapportering – Genererar rapporter om sårbarheter, risker och användning av nätverket och infrastrukturen.
 • Stöd till efterlevnad – Övervakar och upprätthåller säkerhetspolicyer för revisioner och infrastruktursäkerhet.

8 toppalternativ för endpoint-hantering

Alla organisationer med mer än några få enheter har nytta av en dedikerad lösning för endpoint-hantering. Genom att investera i den här programvaran slipper du installera programvaran individuellt på varje enskild dator på kontoret. IT-hanteringen blir också enklare och mindre resurskrävande, eftersom programvaran erbjuder en enda plats för att hantera företagets säkerhetspolicyer i hela IT-nätverket och för att ställa in filter, alternativ och funktioner i stor skala.

Så vilken lösning för endpoint-hantering är bäst? Det finns många att välja mellan och den bästa lösningen är den som passar dina specifika behov. Nedan följer en översikt över 8 av de bästa säkerhetsverktygen för slutpunkter som finns tillgängliga idag.

1) NinjaOne

NinjaOne erbjuder specialutvecklad programvara för endpoint-hantering som hjälper dig att säkra och skydda organisationens digitala tillgångar och information. Ninja Endpoint Management är en 100% molnbaserad lösning för hantering av endpoints med en intuitiv användarupplevelse och centraliserad konsol. Med vår lösning kan du övervaka, hantera proaktivt och åtgärda alla dina endpoints samtidigt genom en enda bildskärm. 

2) Sequretek

Sequretek är en global leverantör av cybersäkerhet som erbjuder end-to-end-säkerhet för hotövervakning, incidenthantering och åtkomststyrning. Deras AI-baserade endpointplattform innehåller tre produkter som var och en bidrar till en komplett säkerhetsstack:

 • Percept EDR kombinerar upptäckt och svar av endpoints med maskininlärning för att förhindra att skadliga filer infekterar slutpunkter. 
 • Percept IGA är ett molnbaserat verktyg som hjälper till att säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav och möjliggör SSO- och MFA-funktioner.
 • Percept XDR skyddar mot skadlig kod, phishing, webbattacker och nya hot och erbjuder SOAR-baserad automatiserad incidentreaktion.

3) MalwareBytes för företag

Malwarebytes EDR kombinerar förebyggande åtgärder från en lösning för skydd av slutpunkter med en rad olika verktyg för att upptäcka, undersöka och åtgärda säkerhetshot. Det här verktyget erbjuder realtidsskydd mot skadlig kod, utpressningstrojaner, zero-day exploits, brute force-attacker, nätfiske och andra hot. Malwarebytes EDR är molnbaserat och erbjuder centraliserad hantering av endpoints samtidigt som det håller avtrycket på de enskilda enheterna litet.

4) Microsoft System Center

Microsoft System Center är en del av MS Cloud Management-systemet som erbjuder centraliserad endpoint-hantering. Den här lösningen hjälper till med resurshantering, automatisering, distribution och effektiv övervakning. MSC kan användas i både privata och offentliga moln.

5) Webroot Business Endpoint Protection

Den webbaserade Webroot Endpoint Manager meddelar användarna vilka endpoints som behöver uppdateras och om någon har utsatts för cyberhot. En funktion för sista kontakt gör det enkelt att ta bort endpoints som inte längre används från enhetslistan. Installationen är enkel och inte påträngande, eftersom Webroot EM är avsett att vara mycket enkelt att installera och använda.

6) Rippling

Rippling erbjuder ett sätt att hantera HR, IT och ekonomi i en enhetlig arbetsplattform. Tanken är att om alla dessa affärssystem ansluts till en plattform kan företagen automatisera allt manuellt arbete som de normalt måste göra för att ändra anställda. 

Om vi använder onboarding som exempel kan en användare med ett enda klick konfigurera de flesta av en nyanställds löne-, sjukförsäkrings-, arbetsdator- och tredjepartsappar med ett enda klick. Det är dock viktigt att notera att kombinationer av verktyg ibland leder till att lösningen blir för tunn. I stor skala har Rippling kanske inte tillräckligt många funktioner och ett komplett fokus på säkerhet för slutpunkter för att ge samma skyddsnivå som ett mer IT-centrerat verktyg kan ge. 

7) ESET Protect Advanced

ESET utvecklar programvara och tjänster för IT-säkerhet för att skydda företag, kritisk infrastruktur och konsumenter från sofistikerade hot mot cybersäkerheten. De erbjuder lösningar som fokuserar på upptäckt och svar vid slutpunkter samt kryptering och MFA. Verktygen uppges vara lätta att använda och ger diskret skanning och skydd dygnet runt för att hålla användarna säkra och företagen igång. ESET-lösningen innehåller sandboxing i molnet för att förhindra zero-day-hot, samt disk-kryptering för bättre dataskydd.

Enligt utvecklaren kan ESET Endpoint Security upptäcka skadlig kod före, under och efter utförandet, samtidigt som man använder maskininlärning och stora datamängder för att balansera prestanda, upptäckt och minimera falska positiva resultat.

8) Symantec End-user Endpoint Security för slutanvändare

Symantec Endpoint Protection (SEP) är en slutpunktslösning som är utformad för att skydda mot attacker med skadlig programvara, inklusive riktade attacker, avancerade, långvariga hot och nolldagshot. Deras verktyg kombinerar grundläggande och nästa generations teknik i en lättviktig enkel klient och enkel hanteringskonsol. Detta möjliggör både fysiskt och virtuellt skydd i de flesta IT-miljöer samtidigt som det underlättar orkestrerad respons i stor skala

Vad du bör leta efter iprogramvaran förendpoint-hantering 

De flesta program för skydd av endpoints använder sig av ett säkerhetssystem i flera lager, inklusive brandväggar och datakryptering, för att identifiera och avskärma potentiella cyberhot. Du kan behöva överväga ytterligare avancerade funktioner för förebyggande av hot, t.ex. sandlådor, för att uppnå den nödvändiga säkerhetsnivån. (Sandboxing är en teknik som sätter misstänkta filer i karantän i en säker miljö för att förhindra att dina faktiska arbetssystem infekteras.)

Hotdetektering i realtid är ett annat måste i det moderna cyberhotlandskapet. De flesta programvaror för skydd av slutpunkter erbjuder hotanalys i realtid som fångar upp säkerhetshot även om de är nya och odokumenterade. Den här funktionen hjälper dig att registrera nya attackmönster och korrelera dem med befintliga data för att upptäcka och blockera även de senaste attackerna.

Rapportering är en viktig funktion, särskilt för organisationer som måste se till att reglerna följs. Din säkerhetslösning för endpoints bör kunna generera anpassade, omfattande rapporter om skannade nätverk och identifierade sårbarheter. Rapporteringsfunktionen bör helst hjälpa dig att sortera och sammanställa data för att analysera och kategorisera problem utifrån graden av risk och exploaterbarhet.

Pris och budget är förstås alltid en faktor. De flesta verktyg för endpoints använder en prismodell som baseras på antalet system som täcks, programvarutypen och de inkluderade funktionerna. Organisationer kan ofta spara en hel del på sin IT-budget genom att välja ett slutpunktsverktyg som ingår i ett paket med andra viktiga IT-verktyg (t.ex. deras RMM-verktyg). Det är därför NinjaOne har blivit ett av de främsta valen när det gäller skyddslösningar för endpoints.

Slutsats

Om ditt företag har fler än några få anställda behöver du förmodligen en lösning för hantering av endpoints för att säkerställa en säker och smidig verksamhet. Den tid då gratis AV-produkter var tillräckligt effektiva för att skydda mot hot är förbi. Med fler människor som använder teknik – särskilt på distans – och fler endpoints som en cyberattack kan rikta sig mot är det extra skydd som ges av specialbyggda verktyg för skydd och hantering av endpoints avgörande. 

Det finns inget bättre sätt att förstå hantering av endpoints än att prova det själv: klicka här för att starta en gratis provperiod av NinjaOne och upplev det bästa. Ninja Endpoint Management är en 100% molnbaserad lösning för hantering av endpoints med en intuitiv användarupplevelse och centraliserad konsol.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).