Netwerkmonitoring en -beheer: best practices voor beginners

server management

Netwerkmonitoring en beheer: best practices voor 2021

Wilt u uw basiskennis van IT in 2021 uitbreiden? In deze post gaan we het hebben over enkele algemene beste praktijken voor netwerkmonitoring en -beheer die MSP’s en IT-afdelingen gebruiken om hun organisaties te ondersteunen.

Elk IT-gesprek leidt uiteindelijk tot netwerkmonitoring en -beheer. Eén van de bekendste taken van een IT-afdeling of IT-provider is, over het algemeen, ervoor zorgen dat de essentiële systemen van een bedrijf blijven werken.

Netwerkmonitoring vormt daar een cruciaal onderdeel van en houdt in dat alle netwerkcomponenten, zoals routers, switches, servers, firewalls en virtuele machines, voortdurend worden opgevolgd, geëvalueerd en geoptimaliseerd. Proactieve monitoring kan downtime of storingen van het netwerk voorkomen. Beheer op afstand vermindert de tijd en middelen die nodig zijn om cruciale updates uit te voeren of gauw gauw wijzigingen in een IT-omgeving aan te brengen.

Wat is netwerkmonitoring?

Systemen voor netwerkmonitoring geven inzicht in apparaten en verbindingen, waardoor IT-professionals storingen kunnen opsporen en rapporteren, een herstel kunnen inplannen en compliance- en beveiligingsnormen kunnen handhaven. Dergelijke systemen hebben verschillende belangrijke componenten, waaronder:

 • Monitoring van apparaten op het netwerk: Als netwerkapparatuur uitvalt, leidt dat tot downtime, productiviteitsverlies en zelfs risico’s in de beveiliging. Problemen en -fouten met hardware kunnen de hele infrastructuur tot stilstand brengen, terwijl een hoog CPU- of netwerkgebruik werkzaamheden zodanig kunnen vertragen dat elke klus een hele opgave wordt. Met een systeem voor netwerkmonitoring kunnen deze problemen snel worden opgespoord en aangepakt. Vele oplossingen voor netwerkmonitoring bieden ook toegevoegde waarde door automatisch nieuwe apparaten toe te voegen, de netwerktopologie in kaart te brengen en schadelijke activiteiten of mogelijke inbreuken aan het licht te brengen.
 • Alertingsystemen: Als het netwerkmonitoringsysteem problemen signaleert, worden automatisch waarschuwingen naar het IT-personeel gestuurd voor evaluatie. Zodra het probleem is gevalideerd als een geloofwaardige fout of bedreiging, kunnen technici aan de slag om het probleem op te lossen.
 • Rapportage: de meeste software voor netwerkmonitoring kan rapporten genereren over bevindingen in de tijd.

Wat is netwerkbeheer?

Netwerkbeheersystemen gaan een stap verder dan het monitoren van een netwerk en besturen veel aspecten ervan. Dergelijke systemen kunnen netwerkapparaten zoals switches, routers, toegangspunten en draadloze controllers beheren vanaf een centrale locatie of op afstand.

Via toegang op afstand is netwerkbeheer heel eenvoudig. Apparaten, clients en applicaties op het netwerk kunnen zo gegevens naar een centrale server sturen met statusupdates of waarschuwingen. Netwerkbeheerders of MSP’s kunnen de netwerkactiviteiten monitoren door toegang te krijgen tot deze server. Hierdoor hebben ze een grote mate van controle en hoeven ze nooit ter plaatse te komen.

Gegevensverzameling vormt een belangrijk onderdeel van dit proces. Netwerkapparaten en netwerkendpoints (alles van switches en routers tot computers, smartphones, camera’s en printers) sturen doorgaans gegevens naar het systeem op één van de volgende twee manieren:

 • SNMP: het Simple Network Management Protocol is al decennia lang het standaard protocol voor netwerkbeheer. SNMP wordt gebruikt door de meeste fabrikanten van netwerkapparatuur en endpoints. Het netwerkbeheersysteem gebruikt SNMP om elementen in het netwerk te pingen zodat ze een statusupdate naar het systeem sturen.
 • Telemetrie: een software-agent die de automatische transmissie van gegevens in realtime mogelijk maakt. In veel IT-omgevingen wordt telemetrie verkozen boven SNMP, omdat het gedetailleerder en schaalbaarder is.

Wat is SNMP en hoe werkt het?

Voordat we SNMP in detail gaan bekijken, moeten we eerst enkele belangrijke termen overlopen. De volgende zaken horen bij een volledig begrip van SNMP:

 • Object Identifier (OID): een OID is een aangepast MAC-adres gemaakt door de MSP om apparaten die niet standaard zijn te monitoren via een OID-poller.
 • SNMP Polling: tijdens regelmatig geplande polling, haalt een netwerkbeheerstation gegevens op voor statusupdates.
 • Management Information Base (MIB’s): de informatie die door SNMP-polling wordt gecreëerd wordt een MIB genoemd. Het bevat kritieke prestatiegegevens voor gepollde apparaten, inclusief de niet-standaard apparaten waaraan OID’s zijn toegewezen.
 • SNMP Traps: SNMP-vallen zijn automatische waarschuwingen die door bepaalde gebeurtenissen zoals schijfdefecten of oververhitting van het apparaat worden geactiveerd en naar het SNMP-beheerstation worden gestuurd.

Nu we de termen kort hebben overlopen, kunnen we dieper ingaan op SNMP.

Eenvoudig gezegd kunt u SNMP bekijken als een manier waarop verschillende apparaten in een netwerk informatie kunnen uitwisselen. Het fungeert als tussenpersoon of vertaler, waardoor talloze apparaten met elkaar kunnen communiceren, ook al hebben ze verschillende hardware en draaien ze op verschillende software.

SNMP is ook een middel waarmee netwerkbeheertools apparaten identificeren, de netwerkprestaties controleren, wijzigingen in het netwerk bijhouden of de status van netwerkapparaten in realtime bepalen. Er is natuurlijk geen natuurlijke manier om dit te laten gebeuren. Zonder een protocol als SNMP zou het ondenkbaar zijn om vele verschillende apparaten op afstand te beheren en te monitoren.

Waarom is netwerkbeheer nodig?

Bedrijfsnetwerken moeten hoogwaardige werkzaamheden ondersteunen waarbij privégegevens worden opgeslagen, communicatiekanalen worden geboden en elk aspect van de organisatie wordt ondersteund. IT-professionals moeten een hoog niveau van netwerkservices handhaven, de beveiliging streng houden en de IT-infrastructuur voortdurend inzichtelijk houden. Als gevolg van de wijdverspreide digitale transformatie is het beheer van een modern bedrijfsnetwerk voor IT-afdelingen een steeds grotere uitdaging geworden.

Netwerkmonitoring: best practices en technieken

Met een goed netwerkbeheersysteem hebben IT-afdelingen en MSP’s van bedrijven de juiste hulpmiddelen in handen voor de zorg en optimalisatie van bedrijfsnetwerken zonder buitensporige handmatige tussenkomsten en hoge arbeidskosten. Complexe netwerken kunnen volledig worden beheerd, van begin tot eind, via geïntegreerde bekabelde en draadloze beheermogelijkheden.

Niet alle oplossingen voor netwerkbeheer bieden alle functies die we hierboven hebben besproken. Bekijk de softwareopties die aan uw behoeften kunnen voldoen dus grondig. Een moderne oplossing voor beheer op afstand moet de volgende beste praktijken voor netwerkbeheer mogelijk maken:

 • Duidelijk inzicht in het netwerk: De IT-professional moet een duidelijk beeld krijgen van alle aangesloten apparaten op het netwerk, de gegevensstroom observeren en snel problemen opsporen en verhelpen die de netwerkprestaties verlagen en mogelijk tot onderbrekingen leiden.
 • Efficiënter gebruik van IT-middelen: Voor de MSP of IT-afdeling is het misschien wel het belangrijkst dat de tools van een netwerkmonitoringoplossing de hoeveelheid handmatig werk verminderen. Hierdoor worden de arbeidskosten lager en hebben technici tijd voor kritischer projectwerk of andere taken.
 • Opschalings- en toekomstige infrastructuurbehoeften: Netwerkmonitoringsystemen geven weer hoe netwerkcomponenten over een bepaalde periode hebben gepresteerd, waardoor u inzicht heeft in de toekomst. Deze rapporten kunnen worden geanalyseerd zodat u kunt anticiperen wanneer de organisatie moet overwegen de IT-infrastructuur te upgraden of een nieuwe infrastructuur moet implementeren.
 • Betere bescherming tegen beveiligingsrisico’s: Netwerkmonitoring legt de basis voor de prestaties van een netwerk vast. Hierdoor kunnen ongewone veranderingen in het netwerkgedrag zoals een onverklaarbare toename van het netwerkverkeer eenvoudiger worden opgespoord. Als IT potentiële problemen rond cybersecurity snel opspoort, kan vaak worden ingegrepen voordat de dreiging geld gaat kosten.

Netwerkprestaties monitoren

Proactieve monitoring van netwerken vormt een beste praktijk en een hoeksteenfunctie van tools zoals NinjaOne. ‘Proactief’ is inderdaad een sleutelwoord in de moderne IT-sector. Het duidt op het vermogen om problemen aan te pakken voordat ze een netwerk platleggen en wordt beschouwd als een belangrijk waardevoorstel.

Proactieve netwerkmonitoring wordt meestal uitgevoerd via complexe SNMP-systemen, waardoor tools zoals NinjaOne een aantal belangrijke mogelijkheden hebben:

 • Realtime polling en monitoring
 • Hardwareprestatiedata
 • Apparaatdetectie en geautomatiseerde configuratie
 • Netflow-verkeersdata
 • Aanpasbare waarschuwingen

Hoe beheert u een netwerk: noodzakelijke tools voor MSP’s

Op het hoogste niveau van een softwarestack van MSP’s (blogpost in het engels of frans) vindt u meestal een tool voor PSA (Professional Services Automation). PSA-tools zijn cruciaal voor het beheer van clients, het bijhouden van servicetickets en het genereren van facturen. Beschouw de PSA-tool als de centrale opslagplaats voor toewijzing van werk, clients, inventaris, timesheets en al het andere dat met de werking van de MSP te maken heeft.

RMM-tools werken in combinatie met PSA en voeren het werk uit dat via PSA wordt opgevolgd. Deze RMM-tools zijn de werkpaarden van het netwerkbeheer. Ze worden door MSP’s gebruikt om op afstand verbinding te maken met clients en het werk te voltooien.

Er bestaan natuurlijk vele verschillende aanvullende tools die MSP’s gebruiken, met stacks die met de dag groter en complexer worden. Bekijk hier een lijst van de producten

Hoe kiest u de juiste tools voor netwerkmonitoring en -beheer

Zoals we al eerder zeiden, zou het niveau van de best practices voor netwerkmonitoring en -beheer dat vereist is in de moderne, complexe IT-omgeving niet eens mogelijk zijn zonder de hulp van automatisering en, geavanceerde software en tools voor netwerkmonitoring. Dit nieuwe essentiële systeem moet talrijke netwerkproblemen, realtime prestatiebeoordelingen en beheerfuncties op afstand kunnen aanpakken. De behoefte voor dit soort oplossingen neemt enorm toe en daarom zijn er veel concurrenten op de markt bijgekomen, waardoor IT-managers en Managed Service Providers zich afvragen welke tools voor netwerkmonitoring en -beheer de beste zijn.

Onthoud dat een doeltreffend netwerkbeheersysteem een gedetailleerde tool voor netwerkmonitoring omvat en u de mogelijkheid moet bieden om elementaire probleemoplossingstaken te automatiseren. Denk ook eens na over de voordelen van functies zoals deze:

 • De mogelijkheid om de volledige IT-infrastructuur te visualiseren voor proactief onderhoud en het voorspellen van toekomstige IT-behoeften voor individuele klanten.
 • Actieve monitoring van netwerk-, server- en applicatieprestaties om downtime te voorkomen en het risico op cyberaanvallen te verkleinen.
 • Automatische apparaatconfiguratie met behulp van voorgedefinieerde sjablonen.
 • Geavanceerde rapportagefuncties met aanpassing voor elke client en ook de mogelijkheid om geautomatiseerde rapporten in te plannen die onmiddellijk naar de eindgebruiker worden gestuurd.

SNMP is een essentieel onderdeel van de IT-puzzel en het is dan ook geen verrassing dat er verschillende opties voor SNMP-monitoring beschikbaar zijn. Dat gezegd hebbende, kan het moeilijk zijn om te beslissen welke optie de beste is voor uw Managed Services-bedrijf. Verschillende tools bieden verschillende functies en wat u nodig heeft zal afhangen van hoe en met wie u het wilt gebruiken.

SNMP-monitoringstools hebben een paar gemeenschappelijke functies waarnaar u moet zoeken:

 • Simple Alerts (eenvoudige waarschuwingen): u moet aangepaste SNMP Trap-waarschuwingen kunnen instellen zodat u altijd inzicht heeft in de netwerken en apparaten van uw klanten. Hoe meer u deze waarschuwingen kunt afstemmen op de specifieke behoeften van uw cliënten, hoe beter.
 • Apparaatdetectie: met SNMP-polling kunt u de netwerkomgeving scannen en alle apparaten identificeren. Dat kunt u handmatig niet doen met dezelfde mate van nauwkeurigheid en detail. SNMP-scanners kunnen het netwerk scannen en zo nieuwe apparaten die verschijnen identificeren. U moet op de hoogte kunnen blijven van alle nieuwe aanmeldingen op het netwerk.
 • Foutmonitoring: met foutmonitoring kunnen systeembeheerders snel problemen opsporen en oplossen die een netwerk in gevaar kunnen brengen. Met de juiste SNMP-monitoringstool kunt u de huidige node-status bekijken en snel vaststellen hoe kritiek een fout is.

Dit zijn slechts een paar van de belangrijkste kwaliteiten waarnaar u moet kijken bij een SNMP-monitoringstool.

De netwerkbeheersuite van NinjaOne maakt gebruik van de Ninja NMS Agent voor gebruiksvriendelijke SNMP-monitoring.

Krijg in één venster inzicht in al uw SNMP-apparaten: routers, switches, firewalls, printers, IoT-apparaten en meer.

Onze SNMP-monitoring- en beheermogelijkheden omvatten:

 • Monitoring van alle SNMP-apparaten
 • Detectiewizard
 • Realtime polling en monitoring
 • SNMP-hardwareprestatiedrempels
 • Ping- en latentietests
 • Poortstatus, poortmapmonitoring en SNMP-vallen
 • Back-up en monitoring van configuraties
 • Hardwareprestatiedata
 • Netflow-verkeersdata
 • Ondersteuning voor SNMP v1, v2, v3

De SNMP-monitoring van NinjaOne in combinatie met ons monitoring- en beheerplatform op afstand (RMM) biedt een gecentraliseerd en actiegericht dashboard voor uw gehele IT-organisatie.

Uw SNMP-detectietool is uw reddingslijn voor de netwerken en apparaten van uw klanten. Als het tijd wordt om een keuze te maken, kies dan verstandig.

Bekijk onze Ninja-gids over MSP-software voor een bredere lijst van netwerkmonitoringoplossingen, inclusief robuustere en gespecialiseerdere tools.

Volgende Stappen

Voor MSP’s is de keuze om een RMM cruciaal voor hun zakelijk succes. De belangrijkste belofte van een RMM is het leveren van automatisering, efficiëntie en schaalbaarheid zodat de MSP winstgevend is en kan groeien. NinjaOne is al meer dan 3 jaar op rij de nummer 1 RMM omdat we een snel, gebruiksvriendelijk en krachtig platform leveren voor MSP’s van elke omvang.

Kom meer te weten over NinjaOne, bekijk een live rondleiding of start een gratis proefversie van het NinjaOne-platform.

Wellicht ook interessant voor u

Bent u klaar om een IT-Ninja te worden?

Ontdek hoe NinjaOne u kan helpen IT-Management te vereenvoudigen.
Bekijk een demo×
×

Zie NinjaOne in actie!

Door dit formulier in te dienen geef ik aan akkoord te gaan met het privacybeleid van NinjaOne.

NinjaOne Terms & Conditions

By clicking the “I Accept” button below, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use:

 • Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms.
 • Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party.
 • Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library belonging to or under the control of any other software provider.
 • Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations.
 • Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks.
 • Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script.
 • EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).