Vad är ett NOC (nätverkshanteringscenter)?

SysAdmin or IT professional sitting in front of workstation with several monitors representing a Network Operations Center (NOC)

Vad är NOC? Nätverkshanteringscenter förklarat

NOC:er (nätverkshanteringscenter) är en viktig del av den moderna IT-hanteringen. Genom att centralisera viktig verksamhet på en enda plats gör NOC:er det möjligt för IT-personal att övervaka och hantera organisationens maskinvara, databaser, säkerhet, tjänster och nätverk via fjärrstyrning dygnet runt. NOC är i princip navet i hela IT-verksamheten och fyller många roller, både i den dagliga IT-hanteringen och i brådskande situationer för att hantera och åtgärda problem. 

Vad den här artikeln kommer att omfatta:

 • Vad är NOC?
 • Varför NOC:s är viktiga för IT-driften
 • Skillnaden mellan NOC, SOC och helpdesks
 • De roller som en NOC har i den större IT-miljön
 • De metoder och verktyg som används i ett nätverkshanteringscenter

Vad är ett NOC (nätverkshanteringscenter)?

Om du kan föreställa dig ”situationsrummet” i en film om spioner och politiska intriger har du redan en bra uppfattning om atmosfären i ett typiskt NOC. Ett nätverkshanteringscenter är i princip ett nätverks lägesrum, där viktiga data om hårdvara, programvara, användning och hot samlas och visas på många skärmar medan IT-personal övervakar och hanterar detta inflöde av data från en central plats.

IT-personalen i NOC – i allmänhet kallad NOC-tekniker – har många roller i detta rum (eller rum) som fungerar som hjärtat i den mycket större IT-verksamheten. Från NOC övervakar och löser dessa tekniker problem som kan uppstå i nätverket eller nätverken under deras ansvarsområde. Detta är också ett centrum för förebyggande underhåll, eftersom automatiseringsverktyg och skript ofta används flitigt inom NOC för att hantera rutinarbete som patchning och säkerhetskopiering av data.

Är ett NOC samma sak som en helpdesk?

När vi går in på detaljerna i NOC-verksamheten kan det verka som om det inte finns någon skillnad mellan ett nätverksoperationscenter och en helpdesk. (Oroa dig inte, många missar skillnaden här!) Det är viktigt att inse att det finns en skillnad och att NOC:s och helpdesks inte är samma sak. 

Den stora skillnaden ligger i vem de tjänar. Helpdesks är inriktade på slutanvändaren, medan NOC:s är avsedda för IT-leverantörer, IT-teams och leverantörer av hanterade tjänster (MSP). När någon på kontoret har problem med sin enhet ringer de till en helpdesk. När någon på IT-avdelningen eller en MSP behöver kommunicera med de tekniker som sköter verksamheten bakom kulisserna på distans ringer de till NOC.

Vad är skillnaden mellan SOC och NOC?

De kan låta lika, men det finns viktiga skillnader mellan SOC och NOC. Medan ett NOC hanterar ett brett spektrum av nätverksuppgifter är ett Security Operations Center (SOC) huvudsakligen inriktat på – du gissade det – säkerhet. 

En SOC använder vanligtvis liknande verktyg som en NOC, men fokuserar på säkerhetsrelaterad nätverksaktivitet snarare än på den övergripande prestandan. SOC-teamet letar alltid efter skadlig verksamhet och potentiella intrång. SOC ansvarar vanligtvis för att svara på och åtgärda alla cyberhot som de stöter på.

Vilka it-roller utförs av NOC?

NOC-personalen har många viktiga funktioner inom IT-sektorn. Det vanligaste arbetet är att observera och rapportera om viktiga mätvärden som en del av ett pågående förebyggande underhåll eller en supportfokuserad roll. NOC är också starkt involverad i säkerhets- och kontinuitetsarbetet, inklusive säkerhetskopiering och återställning (BDR) och säkerhetsloggning. I vissa fall kan NOC stödjas av ett Security Operations Center (SOC) som är inriktat på att dygnet runt övervaka hot mot cybersäkerheten eller misstänkt nätverksaktivitet. 

NOC:erna hanterar ofta följande:

Säkerhetskopiering av data och katastrofåterställning

Säkerhetskopiering av data har blivit en viktig del av en organisations strategi för kontinuitet i verksamheten. Data kan gå förlorade eller skadas genom naturkatastrofer, mänskliga fel eller cyberattacker, och sådana situationer kan vara mycket kostsamma både tidsmässigt och ekonomiskt – och kan innebära stora påföljder när det gäller regleringar. En NOC tar ofta på sig ansvaret för att göra och testa säkerhetskopior samt återställa säkerhetskopierade data om det skulle behövas. 

Patchhantering

Det är viktigare än någonsin att hålla programvaran uppdaterad tack vare opportunistiska cyberhotare som snabbt tar tillvara på de exploateringar som upptäcks. Patchhantering är även viktigt för att upprätthålla funktionaliteten hos firmware och programvara, och hanteras därför bäst med hjälp av centraliserade, fjärrstyrda och ofta automatiserade patchhanteringsverktyg. NOC-teknikerna tar vanligtvis hand om detta ansvar och använder de bästa lösningarna för patchhantering för att se till att allt i nätverket ständigt hålls uppdaterat och säkert.

Installera och felsöka programvara

Förutom att uppdatera programvara kan NOC också installera och felsöka programvara som finns på alla enheter i nätverket. Detta gör förebyggande underhåll och felsökning mycket enklare, eftersom det minskar eller eliminerar behovet för IT-teamet att göra besök på plats och manuellt installera programvara på enskilda enheter. 

Rapportera om nätverkets prestanda, optimering och skalning

IT-teamet har en stor roll att spela i en modern organisation – strategisk planering. Eftersom tekniken spelar en så viktig roll i moderna företag är det viktigt att hålla koll på användningen, tillväxten och hälsan hos befintlig hårdvara. NOC hjälper vanligtvis till med att samla in och sammanställa viktiga data som kan vidarebefordras till organisationens ledning och hjälpa dem att bättre förstå IT-resursfördelning och framtida behov. 

Övervaka och hantera nätverkssäkerheten

NOC-personalen har vanligtvis kontroll över brandväggar, antivirus och andra säkerhetsrelaterade lösningar. En annan fördel med centraliserad IT-hantering är den smidighet och snabbhet som erbjuds när åtgärder blir nödvändiga. Det ökande fokuset på cyberattacker – särskilt det utbredda gisslet med ransomware – har gjort snabb respons till en kritisk faktor för verksamhetens säkerhet och kontinuitet. 

Identifiera och reagera på misstänkt nätverksaktivitet

I situationer där säkerhetsövervakningen inte delegeras till ett SOC kommer NOC-teamet vanligtvis att övervaka nätverkstrafiken för att upptäcka ovanlig aktivitet som kan tyda på ett cyberhot. 

Förebyggande underhåll och hälsokontroller

Det är en NOC:s ansvar att övervaka nätverkets övergripande hälsa, och en förlängning av denna roll är att tillhandahålla löpande schemalagda hälsokontroller för att se till att allt är i ordning. Förebyggande underhåll bidrar till att se till att nätverkshårdvara och anslutna enheter alltid fungerar optimalt, tillförlitligt och säkert.

Varför är ett NOC viktigt?

Nätverk kan vara dyra att underhålla, och större nätverk kräver hela team av IT-personal för att fungera smidigt. De flesta moderna organisationer kan dock inte överleva utan teknik som de kan lita på dagligen. Enskilda företag kan upptäcka att outsourcing till en NOC kan bidra till att säkerställa att deras nätverk övervakas, analyseras, säkras och underhålls hela tiden. För vissa är detta ett kostnadseffektivt alternativ som överbryggar klyftan mellan ett komplett internt IT-team och outsourcing av all IT-verksamhet.

Ett annat alternativ är att lägga ut en del av eller all IT-verksamhet på en extern leverantör (t.ex. en MSP). I dessa fall kan IT-leverantören ha sin egen NOC eller så kan de ha ett partnerskap med en NOC-leverantör som arbetar nära MSP:er. 

I alla dessa fall är NOC en viktig del av helheten. Oavsett var i leveranskedjan den befinner sig gör NOC det möjligt för organisationer av alla storlekar att hålla koll på sitt nätverk och sina data. 

Vilka är de bästa verktygen för en NOC?

NOC-hantering omfattar flera typer av nyckelverktyg som används för nätverkshantering och förbättring. Även om den faktiska programvaran som används varierar kan du förvänta dig att alla NOC:er använder följande:

Ärendehanteringssystem

Uppföljning av incidenter är en stor del av NOC-verksamheten. NOC-tekniker måste kunna prioritera, spåra och tilldela olika uppgifter och förfrågningar när de uppstår.

Automatisering och skript

Det finns otaliga dagliga uppgifter som NOC-tekniker måste hantera, och risken för tråkigheter och mänskliga fel kan vara ganska stor utan automatisering. Med hjälp av skript och automatiseringsverktyg kan tekniker schemalägga och utföra uppgifter som patchar eller rapportgenerering i stor skala. 

Fjärrövervakning och fjärrhantering (RMM)

Ett RMM-verktyg är viktigt för NOC-verksamheten eftersom det gör det möjligt för tekniker att övervaka och koppla ihop sig med flera nätverk och enheter från en central plats. RMM-lösningar (som NinjaOne) ger tekniker centraliserad åtkomst till stora mängder data och möjlighet att agera på dessa data från vilken plats som helst. 

Varför NinjaOne?

NinjaOne är en kraftfull och lättanvänd plattform för fjärrövervakning och fjärrhantering som ger en enda glasögonblick på alla endpoints i en organisation och alla verktyg som IT-teamen behöver för att förbättra leveransen. Vår plattform förenklar och automatiserar det dagliga arbetet för tjänsteleverantörer, IT-partners och IT-teams så att de kan fokusera på strategiska initiativ som ökar verksamhetsnytta, förbättrar relationen med slutanvändare och främjer tillväxt.

 • Månad till månad: inga långsiktiga avtal
 • Flexibel prissättning per enhet
 • Gratis och obegränsad onboarding
 • Gratis och obegränsad utbildning
 • Bäst i branschen support

RMM gratis provperiod

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).