NinjaOnes Summer 2023 Release 5.4 innehåller stora förbättringar inom automatisering och synlighet

Vår nya 5.4-version innehåller över 30 omfattande uppdateringar av hela NinjaOne-plattformen, inklusive betydande förbättringar av vår kärnlösning för fjärrövervakning och endpoint-hantering.

 • Kundönskade funktioner: Versionen innehåller många funktioner som våra kunder har efterfrågat, t.ex. bättre insyn i patch-status och endpoint-hälsa, ett helt nytt sätt att se och rapportera enhetsinformation och mycket mer.
 • Nya automatiseringsmöjligheter: De kanske mest spännande förbättringarna är de nya, mer kraftfulla automatiseringsfunktionerna som gör det möjligt att bygga en gång och distribuera brett. Dessa funktioner kommer att göra det möjligt för våra kunder att automatisera sin IT-verksamhet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt.

Sammantaget är den här versionen ett stort steg framåt för vår lösning för fjärrövervakning och endpoint-hantering. Den innehåller ett brett utbud av nya funktioner och förbättringar som hjälper våra kunder att förbättra säkerheten, prestandan och hanteringsförmågan för sina endpoints. Här är en kort översiktsvideo.

Förbättringar av RMM och endpoint-hantering

Automatisering sparar tid

 • NinjaOnes Software Package Repository är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för tekniker att samla alla åtgärder, hjälpfiler och element som behövs för att köra komplexa arbetsflöden för programvaruinstallation i ett snyggt paket. Dessa paket kan lagras i vårt Automationsbibliotek och enkelt köras var som helst och när som helst när du behöver installera programvara. Denna funktion var ett stort önskemål från NinjaOne-kunder, och vi är glada över att kunna göra den tillgänglig. Se vår Product Lead, Gavin Stone, demonstrera hur du använder Software Package Repository för att automatisera dina programvaruinstallationer:

 • Dynamic Script Forms är en ny funktion i NinjaOne som gör det möjligt för tekniker att infoga parametrar i ett skript via ett grafiskt gränssnitt. Detta gör det enkelt att anpassa skriptutfall utan att röra skriptkoden. Dynamiska skriptformulär gör skripten mer återanvändbara, mer dynamiska och enklare att distribuera för frontpersonalen. Här är en annan video med Gavin Stone som går igenom hur man använder Dynamic Script Forms för att göra skript mer kraftfulla och flexibla.

Dynamiska skriptformulär skärmdumpar

Nya visningar i kontrollpanelen

 • Den nya kontrollpanelen för patchhantering ger en överblick över statusen för alla schemalagda, pågående, väntande och slutförda patchar, vilket hjälper dig att hålla koll på alla dina patchaktiviteter.  Se vår produktchef Chris Williams presentera den nya kontrollpanelen.

 • MedDevice Search Grid kan tekniker lägga till och ordna kolumner med enhetsdata på det sätt som passar deras behov. För att anpassa vyn ännu mer kan flera filter användas för att skapa mycket detaljerade och riktade listor över slutpunkter som kan aktiveras eller exporteras som en rapport. Se den här genomgången av Rahul Hirani, SVP of Product, för att se den nya vyn i praktiken.

Skärmdump av enhetssöknät

 • Skapa rapporter om enhetens anpassade fält gör det möjligt för administratörer att lägga till kolumner för anpassade fält i linje med enheter för inkludering i rapporter. Välj relevanta fält och spara kolumnkonfigurationen som en del av en enhetsgrupp.

Policy-förbättringar

 • Policies by Location ger ytterligare en nivå av granularitet och kontroll över hur endpoints hanteras, vilket minskar behovet av att tillämpa policyåsidosättanden på policynivå för enskilda enheter.
 • Nedärvning av anpassade fält – Förbättringar av nedärvning av policyer som introducerades i 5.3.9 för anpassade fält för organisation, plats och enhet har utökats till att omfatta enhetssökning, vilket utökar automatiseringsmöjligheterna.

Förbättra övervakningen av endpoints med 4 nya hälsotillstånd

 • Antivirushälsa visar status för antivirusprogrammet på varje enhet
 • Pending Reboot utlöser en varning för enheter som inte har startats om under en definierad period
 • Batteristatus ger information om batteriet på sidan Detaljer om enheten
 • Patch Condition Status utlöser en varning om en patch inte har applicerats under en definierad period (1-120 dagar).

Snabbare och mer detaljerad sökfunktion

Sök efter CVE-ID (Common Vulnerability and Exposures) i alla patchvyer – Hitta alla enheter som påverkas av specifika sårbarheter med den här viktiga funktionen. Sök efter mindre programvaruutgåvor. Hitta snabbt de enheter som har underversioner av programvaran (X.XX.XX) installerade.

Slutanvändaridentitet & förbättringar av auktorisering (h2)

 • End User SSO – Slutanvändare kan nu logga in med sin organisations egen identitetsleverantör istället för att använda lokala NinjaOne-autentiseringsuppgifter. Detta ger en snabbare och mer intuitiv inloggning för slutanvändarna och minskar antalet autentiseringsuppgifter som de måste hålla reda på.
 • End User Roles kan nu definieras i NinjaOne för slutanvändare, vilket gör det mycket enklare att tilldela behörigheter och skapa en konsekvent slutanvändarupplevelse.

API-förbättringar

 • API-stöd för organisationer/platser och anpassade fält – Den här uppdateringen tillhandahåller API-enheter för att hämta och ställa in anpassade fält för organisation och plats. Dessutom ger uppdateringen nya möjligheter att söka efter värden för endpoints på specifika nivåer och tillämpa arv på befintliga endpoints.

Dokumentation-förbättringar

 • Public links for Documentation artiklar kan nu tillhandahållas till slutanvändare så att de själva kan lösa problem! Vår Product Lead, Luke Whitelock, guidar dig genom denna ticket-sparande funktion.
 • Tvåvägs dokumentationstaggning gör det möjligt för tekniker att tagga en specifik enhet i en Knowledge Base-artikel. I enhetsvyn visas däremot den Knowledge Base-artikel som refererar till den specifika enheten.
 • Klistra in bilder direkt i dokumentationsredigeraren i Knowledge Base-artiklar för att förbättra dokumentens kommunikationsförmåga.
 • Global Knowledge Base Link i System Dashboard lägger till en rullgardinsmeny för dokumentation i NinjaOnes huvudkonsol med en direktlänk till Global KB.
 • Dölj oanvända mallar för en organisation – Vid visning av ”Appar & Tjänster” i Organisationer kan administratörer nu dölja eller ta bort oanvända mallar, vilket gör det snabbare och enklare att hitta vad de letar efter.

Ny funktion för dataskydd i NinjaOne

 • Säkerhetskopiera Mac-filer & mappar – förutom att kunna säkerhetskopiera MacOS kan NinjaOne Data Protection (Backup) nu säkerhetskopiera Mac-filer och mappar.
 • Uppdateringar för hantering av radering av data – NinjaOne Backup-kunder kommer nu att ha fler alternativ och säkerhetsåtgärder kring radering av säkerhetskopieringsdata. Flerfaktorsautentisering krävs nu för att radera backupdata, och alla raderade data kommer att sparas i 72 timmar innan de raderas permanent i händelse av oavsiktliga eller obehöriga raderingar.
 • NTFS-behörigheter (NT File System) – Användare kan nu säkerhetskopiera och återställa filer med de ursprungligen tilldelade NTFS-behörigheterna.

Förbättringar av ÄHS / Ticketing

 • Snabbare prestanda – Vårt Ticketing-team har omarbetat hur data hämtas för supportärende-tavlan, vilket har resulterat i betydligt snabbare laddning av tavlan.
 • Förbättrad visning av e-postmeddelanden i ärendeflödet
 • Begränsa antalet e-postmeddelanden om användaruppdateringar – om en användare är inställd på flera ställen i ett ärende får de bara ett e-postmeddelande per uppdatering
 • Tillägg av ”@mention”-funktionen för att inkludera andra tekniker i ett ärende Kolumnen Ny plats på anslagstavlan löser ett automatiseringsproblem

NinjaOne 5.4 är en större version som innehåller över två dussin nya funktioner och förbättringar. Varje förbättring har utformats för att hjälpa NinjaOne-kunder att förbättra säkerheten, prestandan och hanteringsförmågan för sina endpoints. Ännu viktigare är dock att de flesta av funktionerna ska hjälpa kunderna att spara tid och automatisera processer så att de blir mer repeterbara och flexibla. För att få mer information om alla de funktioner som nämns, se våra Release Notes och tillägg till dokumentation i vår NinjaOne Dojo. Vi hoppas att du uppskattar denna lanseringen!

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Starta en gratis provperiod med den ledande plattformen för IT Management enligt G2

Det behövs inget kreditkort, full åtkomst till alla funktioner.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).