Hantering av Active Directory

Hantera enkelt användare av Active Directory i NinjaOne

Övervaka och hantera domänstyrenheter för Active Directory

Med Ninja får du full insyn i hälsan och prestandan hos domänstyrenheter för Active Directory. När man har installerat en Ninja-agent upptäcker den automatiskt om servern är en primär eller sekundär domänstyrenhet och inhämtar AD-användardata för hantering av en enda bildskärm. Du får direkt full insyn i och kontroll över dina AD-servrar förutom över alla övriga hanterade enheter.

5.1 Release AD printscreen zoom
5.1 Release AD zoom print screen

Hantera dina användare av Active Direct

Användarhantering är en krävande arbetsuppgift som kan generera många ärenden och som måste utföras, men inte tillför mycket värde. Med hjälp av NinjaOne får du snabbt tillgång till en fullständig förteckning över användarkonton på en styrenhet för Active Directory, läs mer information på varje konto, och vidta åtgärder för användare utan fjärrstyrning i enheten. Genom att använda Ninja kan du vidta följande åtgärder på AD-konton:

  • Inaktivera konto
  • Lås upp användare
  • Återställ lösenord
  • Begära lösenordsändring
  • Förhindra att lösenord ändras
  • Aktivera giltighetsutgång för lösenord
  • Ange giltighetsutgång för konton
  • Lägga till borttagning från grupper

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.