Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Så här aktiverar du Windows snabbstart med PowerShell

Fast Boot, även känt under andra namn som Hiberboot eller Fast Startup, är en funktion i Windows som är utformad för att minska starttiden efter en avstängning. Dess integration har förändrat hur Windows-system återupptar sin drift, en avgörande prestandakomponent för både privatanvändare och IT-proffs.

Bakgrund

Med utvecklingen av Windows OS, särskilt från Windows 10 och Windows Server 2016 och framåt, har operativsystemet fått flera funktioner som syftar till att förbättra prestanda och användarupplevelse. En sådan funktion är Windows Fast Boot. För tjänsteleverantörer (MSP) och IT-specialister innebär minimerade starttider att arbetsstationen är redo snabbare, vilket leder till högre produktivitet och nöjdare användare. Det kan därför vara av största vikt att se till att Fast Boot är aktiverat.

Aktivera snabb start med PowerShell-skript

<#
.SYNOPSIS
  Enable Windows Fast Boot, also known as Hiberboot or Fast Startup.
.DESCRIPTION
  Enable Windows Fast Boot, also known as Hiberboot or Fast Startup.
  Note this does enable the option to hibernate.
.EXAMPLE
  No parameter needed.
  Enables Windows Fast Boot
.OUTPUTS
  None
.NOTES
  Minimum OS Architecture Supported: Windows 10, Windows Server 2016
  Release Notes:
  Initial Release
  (c) 2023 NinjaOne
  By using this script, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use at https://www.ninjaone.com/terms-of-use.
  Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms. 
  Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party. 
  Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library or website belonging to or under the control of any other software provider. 
  Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations. 
  Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks. 
  Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script. 
  EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).
#>
[CmdletBinding()]
param ()

begin {
  function Test-IsElevated {
    $id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
    $p = New-Object System.Security.Principal.WindowsPrincipal($id)
    $p.IsInRole([System.Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
  }
}
process {
  if (-not (Test-IsElevated)) {
    Write-Error -Message "Access Denied. Please run with Administrator privileges."
    exit 1
  }

  $Path = "HKLM:SystemCurrentControlSetControlPower"
  $Name = "HibernateEnabled"
  $Value = "1"

  try {
    # This path should always be there, if not then something is badly wrong.
    New-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $Value -PropertyType DWord -Force | Out-Null
  }
  catch {
    Write-Error $_
    Write-Host "Failed to enable hibernation."
    exit 1
  }

  $Path = "HKLM:SYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerPower"
  $Name = "HiberbootEnabled"
  $Value = "1"

  try {
    if (-not $(Test-Path $Path)) {
      New-Item -Path $Path -Force | Out-Null
      New-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $Value -PropertyType DWord -Force | Out-Null
    }
    else {
      New-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $Value -PropertyType DWord -Force | Out-Null
    }
  }
  catch {
    Write-Error $_
    Write-Host "Failed to enable Fast Boot."
    exit 1
  }
  exit 0
}
end {}

 

Få tillgång till över 300 skript i NinjaOne Dojo

Få tillgång till

Detaljerad uppdelning av manuset

Skriptet börjar med en beskrivning av dess funktion, operativsystem som stöds och anmärkningar om dess användning.

 • Förberedelsefas (börja): Skriptet inleds med en funktion Test-IsElevated som är avsedd att kontrollera om den aktuella användaren har administrativa behörigheter. Detta är viktigt eftersom ändringar av systeminställningar vanligtvis kräver förhöjd behörighet.
 • Genomförandefas (process):
  a. Skriptet kontrollerar om det körs med administratörsbehörighet med hjälp av funktionen Test-IsElevated. Om så inte är fallet visas ett felmeddelande.
  b. Den försöker sedan aktivera viloläge genom att ändra en registernyckel(HibernateEnabled) i sökvägen Power.
  c. Därefter försöker den aktivera Fast Boot genom att ange nyckeln HiberbootEnabled i sökvägen Session ManagerPower. Om vägen inte finns, skapar den den.
 • Avslutningsfas (slut): Detta lämnas tomt, men det kan fyllas på med eventuella upprensnings- eller avslutningsuppgifter om det behövs i framtiden.

Potentiella användningsområden

Föreställ dig en IT-expert, Carol, som ansvarar för att konfigurera och hantera arbetsstationerna på ett nytt kontor. För att se till att medarbetarna inte slösar tid på att vänta på att systemen ska starta upp varje morgon använder Carol det här skriptet för att aktivera snabbstart på alla datorer, vilket ökar produktiviteten över hela linjen.

Vanliga frågor

1: Är detta skript kompatibelt med alla versioner av Windows?
Svar: Nej, den stöder Windows 10 och Windows Server 2016 och framåt.

1: Vad händer om jag redan har aktiverat Fast Boot?
Svar: Skriptet använder parametern -Force för att säkerställa att värdet anges utan fel även om det redan finns.

Konsekvenser

Genom att ändra systemregister kan skriptet påverka hur system startar. Felaktig användning kan leda till startproblem. Fast Boot förbättrar starttiderna, men kan även orsaka problem med vissa systemuppdateringar eller konfigurationer med dubbla startmotorer. IT-säkerheten påverkas inte direkt, men det är av största vikt för driftberedskapen att ett system startar korrekt.

Hur man aktiverar snabbstart manuellt

Om du föredrar att inte använda ett PowerShell-skript kan du aktivera den här funktionen manuellt genom att följa dessa steg:

 1. Öppna kontrollpanelen:
  • Tryck på `Windows+ R` på tangentbordet för att öppna dialogrutan Kör.
  • Skriv`kontrollpanelen` och tryck på `Enter` eller klicka på `OK`.
 2. Visa efter kategori:
  • Kontrollera i kontrollpanelen att vyn är inställd på ”Kategori”. Om inte, klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet och välj ”Kategori”.
 3. Gå till Energialternativ:
  • Klicka på ”System och säkerhet”.
  • Klicka sedan på ”Power Options”.
 4. Välj vad strömknapparna ska göra:
  • Klicka på länken ”Välj vad strömknapparna ska göra” till vänster i fönstret Strömalternativ.
 5. Ändra inställningar som för närvarande inte är tillgängliga:
  • Längst upp i nästa fönster kan du se ett avsnitt som är gråmarkerat. För att göra ändringar, klicka på länken som säger ”Ändra inställningar som för närvarande inte är tillgängliga”.
 6. Aktivera snabb uppstart:
  • Bläddra ner till avsnittet ”Avstängningsinställningar”.
  • Markera rutan bredvid ”Aktivera snabb start (rekommenderas)”.
  • Om du inte ser det här alternativet kan det bero på att viloläge inte är aktiverat på ditt system. Du måste först aktivera viloläge för att se detta alternativ.
 7. Spara ändringar:
  • Klicka på knappen ”Spara ändringar” längst ned i fönstret.
 8. Starta om datorn:
  • För att ändringarna ska träda i kraft är det en god idé att starta om datorn.

 Rekommendationer och avslutande reflektioner

 • Säkerhetskopiera alltid registret innan du gör ändringar.
 • Se till att skriptet körs med administratörsbehörighet.
 • När du har tillämpat skriptet testar du systemets starttid och kontrollerar om Fast Boot är aktiverat.

För IT-proffs eller de som använder en IT-hanteringsplattform som NinjaOne är möjligheten att kontrollera och optimera systembeteendet, t.ex. att aktivera Windows Fast Boot, avgörande. NinjaOne kan ytterligare komplettera sådana skript, så att IT-chefer kan distribuera dem över olika system och säkerställa högsta systemprestanda och optimal användarupplevelse

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Kategorier:

Du kanske även gillar

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).