Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Så här automatiserar du avinstallation av appar på macOS med Shell Script

När det gäller macOS finns det flera sätt att avinstallera appar: dra och släpp dem i papperskorgen, använd ett särskilt avinstallationsprogram eller gå via Launchpad. Dessa metoder saknar dock ofta den effektivitet och automatisering som krävs för storskalig drift i IT-miljöer. För IT-proffs och IT-partners (MSP) som har till uppgift att hantera en flotta av Mac-enheter är det mest effektiva sättet att använda ett skalskript för detta ändamål.

Avinstallera appar på macOS med Shell Script

#!/usr/bin/env bash
# Description: This will search under /Applications/* and under each user's Applications folder for the app you speficy to remove and will only remove the first found app.
#
# Release Notes: Initial Release
# By using this script, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use at https://www.ninjaone.com/terms-of-use.
# Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms. 
# Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party. 
# Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library or website belonging to or under the control of any other software provider. 
# Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations. 
# Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks. 
# Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script. 
# EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).
#
# Usage:
# <ApplicationName.app>
# Accepts only one application
# Specify the exact name of the application.
# Applications with space(s) in the name will need double quotes surrounding it. Example: "Google Chrome.app"
# As macOS's file system is typically case sensitive, matching the case is important.
#
# EXAMPLE
# If we have /Applications/Docker.app installed.
# Then our argument would be:
#  Docker.app
# EXAMPLE
# If we have /Applications/Google Chrome.app installed.
# Then our argument would be:
#  "Google Chrome.app"
APP=$1
# Get a list of all installed app's, filter to only have /Applications and /User/<username>/Applications, filter the requested app, select the first found app
mdfind kMDItemContentTypeTree=com.apple.application-bundle -onlyin >/dev/null
APP_TO_UNINSTALL=$(system_profiler SPApplicationsDataType 2>/dev/null | sed -n 's/^ *Location: (.*)/1/p' | grep -E '^/Applications.*|/Users/.+/Applications.*' | grep "${APP}" | head -n 1)
echo "Found ${APP_TO_UNINSTALL}"
echo "Removing ${APP_TO_UNINSTALL}"
# Remove app
rm -rf "${APP_TO_UNINSTALL}"
status=$?
# Output result
[ $status -eq 0 ] && echo "Removed ${APP_TO_UNINSTALL}" || echo "Failed to remove ${APP_TO_UNINSTALL}"
# Return status
exit $status

 

Få tillgång till över 300+ skript i NinjaOne Dojo

Få tillgång till

The Script’s Anatomy: Hur det fungerar

Använda mdfind och system_profiler

Skriptet använder macOS egna verktyg för att utföra sin uppgift. mdfind, en del av Spotlight, används inledningsvis för att söka efter filernas metadata. Detta gör att skriptet kan sammanställa en lista över alla programpaket och endast fokusera på de som finns i /Applications och /Users/<användarnamn>/Applications.

system_profiler, ett annat macOS-verktyg, samlar in detaljerad information om de installerade programmen. När den används med SPApplicationsDataType listar den alla program som är installerade på maskinen.

Filtrering av resultat med grep

Kommandoradsverktyget grep används två gånger i skriptet. Den första förekomsten filtrerar genom utdata från system_profiler för att hitta sökvägar som antingen börjar med /Applications eller med /Users/<username>/Applications. Den andra användningen begränsar dessa resultat till att matcha det exakta namnet på den angivna appen.

Den mäktiga rm

Den faktiska avinstallationen sker med kommandot rm -rf, ett kraftfullt verktyg som tar bort filer och kataloger. Här riktar den in sig på programpaketet som hittades med de tidigare kommandona och tar bort det från systemet.

Fördelarna med automatisering: Varför använda detta skript

Tidsbesparingar

Automation är synonymt med tidsbesparing. Med skriptet slipper du manuell avinstallation, vilket gör att IT-personalen kan fokusera på viktigare uppgifter.

Skalbarhet

Skriptet kan vara en del av ett mer omfattande automatiseringssystem. Föreställ dig att du införlivar det i ett systemhanteringsverktyg som fjärrstyr detta skript på alla Mac-enheter i ett nätverk. Skalbarheten här är enorm.

Noggrannhet

Till skillnad från manuella metoder där mänskliga misstag är en faktor, är skriptet programmerat för att hitta den exakta app-paketet, vilket minskar risken för oavsiktliga raderingar eller förbiseenden.

Flexibilitet

Med möjligheten att ange det exakta namnet på programmet som ett argument kan du skräddarsy avinstallationsprocessen efter dina specifika behov. Linda in detta skript i ett annat skript och du har ett kraftfullt verktyg för att avinstallera flera appar sekventiellt.

Fördelar med efterlevnad

I branscher som är reglerade eller har strikta efterlevnadsstandarder kan det leda till påföljder om man inte tar bort appar som inte uppfyller kraven eller som inte är auktoriserade. Automatisering av avinstallationsprocessen säkerställer att du alltid uppfyller kraven med minimal ansträngning.

Avslutning

NinjaOne är en molnbaserad IT-hanteringsplattform som kan användas för att automatisera en mängd olika uppgifter, inklusive avinstallation av appar. Med NinjaOne kan du skapa en policy som kör skalskriptet. Policyn kan schemaläggas så att den körs återkommande eller utlösas av en specifik händelse, t.ex. installation av en ny app.

Här är stegen för hur du använder NinjaOne för att automatisera skriptet för avinstallation av appen:

 1. Skapa en policy i NinjaOne.
 2. I policyn väljer du åtgärden ”Skript”.
 3. Klistra in skalskriptet i skriptredigeraren.
 4. I avsnittet ”Argument” anger du namnet på den app som du vill avinstallera.
 5. Schemalägg policyn så att den körs återkommande, eller utlös den vid en specifik händelse.

När policyn har skapats kommer den automatiskt att avinstallera den angivna appen från alla macOS-enheter som hanteras av NinjaOne. Det kan spara mycket tid och arbete, och det kan hjälpa dig att se till att alla dina macOS-enheter uppfyller organisationens säkerhetspolicyer.

Här är några ytterligare fördelar med att använda NinjaOne för att automatisera skriptet för avinstallation av appar:

 • Centraliserad ledning: NinjaOne tillhandahåller en centraliserad konsol där du kan hantera alla dina macOS-enheter. Det gör det enkelt att skapa och distribuera policyer, och det gör det även lättare att spåra statusen för dina enheter.
 • Skalbarhet: NinjaOne kan skalas för att hantera ett stort antal macOS-enheter. Detta gör den till ett bra val för organisationer med en stor IT-infrastruktur.
 • Säkerhet: NinjaOne är en säker plattform som använder kryptering enligt industristandard för att skydda dina data. Detta bidrar till att säkerställa att dina skript för avinstallation av appar är säkra och att dina data skyddas.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Kategorier:

Du kanske även gillar

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).