Bekijk een demo×
×

Zie NinjaOne in actie!

Door dit formulier in te dienen geef ik aan akkoord te gaan met het privacybeleid van NinjaOne.

Hoe IPv4 IGMP (Multicast) Efficiënt uit te Schakelen op Netwerkadapters: Een handig PowerShell-script

In het dynamische landschap van IT-beheer zijn multicast-transmissies een integraal onderdeel van efficiënte netwerkcommunicatie. Het IPv4 Internet Group Management Protocol (IGMP) helpt bij het optimaliseren van multicast-verkeer. Maar er zijn gevallen waarin het uitschakelen cruciaal wordt voor systeembeheerders. Als je op zoek bent naar een betrouwbare manier om IPv4 IGMP uit te schakelen , dan zit je hier goed.

IPv4 IGMP uitschakelen: Waarom is het belangrijk?

 1. Optimalisatie van netwerkverkeer: Multicast kan soms het volume van onnodig verkeer op een netwerk verhogen. Het uitschakelen van IGMP kan helpen bij het beheren en verminderen van overbodig multicastverkeer.
 2. Beveiligingsproblemen: IGMP kan een vector zijn voor specifieke DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service). Door het te beperken of uit te schakelen, bescherm je je netwerk tegen mogelijke kwetsbaarheden.
 3. Problemen oplossen: Bij het aanpakken van bepaalde netwerkproblemen is het essentieel om de impact van multicast transmissies te isoleren. IGMP tijdelijk uitschakelen kan een nuttige stap zijn bij het oplossen van problemen.

Over het script

IT-professionals en Managed Service Providers (MSP’s) kunnen enorm profiteren van scripts die processen stroomlijnen. Het PowerShell script Disable-IGMP.ps1 is een compacte, efficiënte oplossing voor het uitschakelen van IPv4 IGMP op alle netwerkadapters.

 • Veelzijdigheid: Het script staat drie bewerkingen toe:
  • Het verzenden of ontvangen van IGMP volledig uitschakelen.
  • Alleen het verzenden van IGMP uitschakelen.
  • IGMP terugzetten naar de standaardinstellingen.
 • Gebruiksvriendelijk: Zelfs als je een beginneling bent, biedt het script een intuïtieve ervaring, met een handleiding in de vorm van inline commentaar.
 • Terugkoppelingslus: Voor en na de uitvoering geeft het script feedback door het IGMP-niveau weer te geven, zodat je altijd op de hoogte bent.

Het script gebruiken

Gezien de flexibiliteit is het gebruik van het script een fluitje van een cent:

 • IGMP volledig uitschakelen: Voer gewoon het script uit. Er zijn geen parameters nodig.
  • PS C:> Disable-IGMP.ps1
 • IGMP terugzetten op standaard: Gebruik de -IGMPLevel All parameter.
  • PS C:> Disable-IGMP.ps1 -IGMPLevel All

Het Script

#Requires -Version 5.1

<#
.SYNOPSIS
  Disable IPv4 IGMP(Multicast) for all network adapters
.DESCRIPTION
  Disable IPv4 IGMP(Multicast) for all network adapters
.EXAMPLE
  No parameters needed.
  Disabled sending or recieving IGMP
.EXAMPLE
  -IGMPLevel All
  Resets IGMP back to the default
.EXAMPLE
  PS C:> Disable-IGMP.ps1
  No parameters needed.
.OUTPUTS
  None
.NOTES
  Minimum OS Architecture Supported: Windows 10, Windows Server 2016
  Release Notes:
  Initial Release
By using this script, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use at https://www.ninjaone.com/terms-of-use.
  Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms. 
  Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party. 
  Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library or website belonging to or under the control of any other software provider. 
  Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations. 
  Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks. 
  Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script. 
  EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).
.COMPONENT
  ProtocolSecurity
#>

[CmdletBinding()]
param (
  [Parameter()]
  [ValidateSet("None", "SendOnly", "All")]
  [String]
  $IGMPLevel = "None"
)

begin {
  function Test-IsElevated {
    $id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
    $p = New-Object System.Security.Principal.WindowsPrincipal($id)
    if ($p.IsInRole([System.Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator))
    { Write-Output $true }
    else
    { Write-Output $false }
  }
}
process {
  if (-not (Test-IsElevated)) {
    Write-Error -Message "Access Denied. Please run with Administrator privileges."
    exit 1
  }
  $Before = Get-NetIPv4Protocol | Select-Object -Property IGMPLevel -ExpandProperty IGMPLevel
  Write-Host "IGMP Level currently set to: $Before"
  Set-NetIPv4Protocol -IGMPLevel $IGMPLevel
  $After = Get-NetIPv4Protocol | Select-Object -Property IGMPLevel -ExpandProperty IGMPLevel
  Write-Host "IGMP Level set to: $After"
}
end {}

 

Toegang tot meer dan 300 scripts in de NinjaOne Dojo

Toegang krijgen

De veiligheidsimplicaties van het uitschakelen van IPv4 IGMP

Hoewel we de grote lijnen van beveiligingsproblemen met betrekking tot IGMP hebben aangestipt, is het de moeite waard om er dieper op in te gaan:

 • De beveiligingskloof overbruggen: Multicast-verkeer heeft van nature een groot bereik. Kwaadwillenden kunnen hier misbruik van maken om gevoelige gegevens te achterhalen, vooral als de gegevens niet versleuteld zijn. Door IGMP onder controle te houden of uit te schakelen, kun je dergelijke brede exploits voorkomen.
 • Aanvalvlakken verkleinen: IGMP kan soms worden gebruikt bij amplificatieaanvallen, waarbij nietsvermoedende apparaten worden omgevormd tot reflectoren, verkeer wordt omgeleid naar een doelwit en een DDoS (Distributed Denial of Service) wordt veroorzaakt. Door IGMP-instellingen te beheren, beperkt u deze kwetsbaarheden.
 • Naleving en best practices: In sommige industrieën, vooral waar privacy van gegevens van het grootste belang is, maakt het regelen van multicast-verkeer deel uit van compliance-protocollen. Het uitschakelen van IPv4 IGMP kan helpen om ervoor te zorgen dat je netwerk voldoet aan deze best practices.

Problemen met het script oplossen

Zelfs met de meest geoptimaliseerde scripts zijn problemen af en toe onvermijdelijk. Hier zijn veelvoorkomende problemen en hun oplossingen:

 • Beperkingen van het uitvoeringsbeleid: PowerShell kan standaard voorkomen dat scripts worden uitgevoerd vanwege het uitvoeringsbeleid. Los dit op door het uitvoeringsbeleid in te stellen op RemoteSigned of door het tijdelijk te omzeilen:
  • Set-Uitvoeringsbeleid op afstand ondertekend
 • Of voor een eenmalige bypass:
  • PowerShell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .Disable-IGMP.ps1
 • Fouten in de instelling van het IGMP-niveau: Als u fouten tegenkomt met betrekking tot ongeldige parameters of als u het IGMP-niveau niet kunt wijzigen, controleer dan of het besturingssysteem Windows 10 of Windows Server 2016 en hoger is. Sommige oudere systemen bieden mogelijk geen ondersteuning voor specifieke PowerShell cmdlets.
 • Onvolledige wijzigingsmeldingen: Als het script geen feedback geeft na uitvoering, kan dit een indicatie zijn van een onderbroken proces of een beëindiging van het script. Voer het script opnieuw uit met beheerdersrechten en zorg ervoor dat er geen plotselinge afsluitingen of onderbrekingen zijn.
 • Netwerkcommunicatieproblemen na het uitschakelen van IGMP: Als de netwerkcommunicatie wordt beïnvloed na het uitschakelen van IGMP, zet de IGMP-instellingen dan terug op de standaardwaarden of raadpleeg de netwerktopologie om na te gaan of IGMP essentieel is voor bepaalde communicatiekanalen.

Kritische herinneringen

 • Verhoogde privileges: Zorg ervoor dat je het script uitvoert met beheerdersrechten. Het script bevat een handige functie om te controleren en te waarschuwen als je het niet als beheerder uitvoert.
 • Compatibiliteit: Het script is geoptimaliseerd voor Windows 10 en Windows Server 2016 en hoger.

Slotbeschouwingen:

Of je nu een IT-professional bent die een complex netwerkprobleem oplost of een MSP die de netwerkomgevingen van klanten wil optimaliseren, begrijpen hoe je IPv4 IGMP efficiënt uitschakelt is van onschatbare waarde. En zoals met elk hulpmiddel, moet je altijd voorzichtig zijn en de wijzigingen na de uitvoering verifiëren.

Volgende stappen

Het opbouwen van een efficiënt en effectief IT-team vereist een gecentraliseerde oplossing die fungeert als uw kerndienstleveringstool. NinjaOne stelt IT-teams in staat om al hun apparaten te monitoren, beheren, beveiligen en ondersteunen, waar ze ook zijn, zonder de noodzaak van complexe on-premises infrastructuur.

Leer meer over NinjaOne Endpoint Management, bekijk een live rondleiding, of start uw gratis trial van het NinjaOne-platform

Categorieën:

Dit vindt u misschien ook leuk

NinjaOne Terms & Conditions

By clicking the “I Accept” button below, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use:

 • Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms.
 • Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party.
 • Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library belonging to or under the control of any other software provider.
 • Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations.
 • Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks.
 • Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script.
 • EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).