Hybridarbete och flexibelt arbetssätt

Hur IT hanterar dagens nya utmaningar med en flexibel arbetsmiljö