Less is More: Effektivisera din IT-stack

Många av dagens IT-teams är belastade av att ha för många verktyg. Lär dig hur smarta teams kan minska sina kostnader och samtidigt uppnå bättre resultat med hälften av alla verktyg.