Centraliserad enhetshantering för hälsa och sjukvård

Förbättra stabiliteten, tillförlitligheten och säkerheten för IT-resurser inom sjukvården genom att automatisera endpoint-hantering i stor skala.

Healthcare worker photo