Bästa metoderna för patchhantering: Process och flöde

process för patchhantering

FEM SMÅ TIPS OM HUR DU FÖRBÄTTRAR DITT FÖRETAG VARJE VECKA (på engelska)

NinjaOne Newsletter

Anslut dig till andra tillväxtinriktade MSP:er och mata ditt företag med nya tips och handledningar som levereras direkt till din inkorg.

Missa inte erbjudanden, gratis guider, events, webinars och produktnyheter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Förenkla din it. Utveckla ditt företag.

Besök vårt resurscenter.
Team Ninja      
I dagens klimat blir det allt mer viktigt att kunna patcha sårbara programvaror och system. Läs hur IT-proffs kan göra sin patchhanteringsprocess mer effektiv, eliminera störningar och hålla sina nätverk säkra.

Vad är patchhantering?

Identifiera och åtgärda sårbarheter automatiskt snabbt och effektivt från en enda bildskärm- ingen infrastruktur krävs.

Medan Windows-enheter fortfarande dominerar marknaden blir endpoints för Mac och Linux allt mer vanligt. Modern patchhantering kräver ett verktyg som effektivt kan säkra alla tre operativsystem.

NinjaOne är en helhetslösning för patchhantering som gör det enkelt att automatiskt patcha alla dina Windows-, Mac- och Linux-endpoints från en enda konsol. Du får en fullständig 360-graders överblick över alla dina endpoints - oavsett operativsystem - och tillgång till de verktyg som behövs för att hålla dem säkra.

Vad detta inlägget kommer att täcka:

  • Varför effektiv patchhantering blir allt mer kritisk
  • Hur en effektiv patchhanteringsprocess ser ut [10-step workflow example]
  • 3 viktiga metoder och riktlinjer för patchhantering för IT-ledare 2022

Varför är patchhantering viktigt?

Patchning håller inte bara system och program igång utan är också en av de viktigaste aktiviteterna för att hålla dagens organisationer skyddade och säkra. Om maskinerna inte är uppdaterade är de mer sårbara för cyberattacker, och risken är allt annat än teoretisk. Enligt Ponemon Institute, är majoriteten av dataintrång (57%) angripare som utnyttjar en känd sårbarhet som inte är patchad.

57 % av dataintrång beror på svag patchhantering.

Källa: Ponemon

En snabb genomgång av säkerhetsrelaterade rubriker ger mängder av exempel, från Equifax (en två månader gammal, okorrigerad Apache Struts-sårbarhet) till SingHealth (1,5 miljoner patienter exponerade tack vare en föråldrad version av Outlook).

Alla resulterade i offentligt uppmärksammade säkerhetsincidenter och dataintrång som annars hade kunnat undvikas med en mer rigorös och effektiv patchhantering.

Den plötsliga brådskan att få anställda att arbeta på distans under COVID-krisen har förvärrat problemet, med angripare som nu rutinmässigt försöker utnyttja sårbarheter i populära VPN-lösningar (Virtual Private Network), inklusive:

Utmaningen för små och medelstora företag

Om vissa av de största och mest välfinansierade företagen i världen har problem med patchhantering, vilken chans har då små och medelstora företag med begränsad IT-support?

Mer än 18 000 CVEs publicerades under 2020.

Källa: InfoSecurity Magazine

Några av de största svårigheterna med patchnning handlar om att processen kan vara tidskrävande, komplicerad och störande för slutanvändarna. Därför är det lätt att planerad patchning blir uppskjuten eller att viktiga uppdateringar helt enkelt försvinner i mängden. Och med mer än 18 000 CVEs publicerade under 2020 är det ingen överraskning att många organisationer har svårt att hänga med.

Den genomsnittliga tiden för att patcha är 102 dagar.

Källa: Ponemon

Tyvärr så fortsätter risken som opatchade system utgör att öka. När en sårbarhet har avslöjats och en patch lanseras är det ett race för organisationer att tillämpa patchen innan angriparna börjar utnyttja den aktivt. Detta tidsfönster krymper dramatiskt, med många exempel där angripare har kunnat inleda attacker med hjälp av nya sårbarheter både före eller bara dagar efter att de har avslöjats

När väl fungerande exploateringar har utvecklats får de snabbt stor spridning. Skanningsverktyg som Shodan, nmap och masscan gör det enkelt för angripare att identifiera sårbara system och starta inriktade kampanjer. 

För att många små företag ska kunna hålla koll på patchningscyklerna är deras lösning att outsourca bördan till leverantörer av hanterade tjänster (MSP). Men hur hanterar de allra mest effektiva IT-leverantörerna problemet?

10 viktiga steg i en patchhanteringsprocess

Nedan finns en 10-stegsmall som belyser de grundläggande övervägandena som måste ingå i en plan för patchhanteringInnan du startar detta arbetsflödet vill du se till att du har fastställt tydliga roller och ansvarsområden för varje steg och att alla viktiga deltagare är helt med på det. 

Steg 1: Upptäckande

Först måste du se till att du har en omfattande nätverksinventering. På den mest grundläggande nivån innebär detta att du måste förstå vilka typer av enheter, operativsystem, OS-versioner och tredjepartsapplikationer det rör sig om. Många intrång beror på att det finns misskötta eller bortglömda system som IT-avdelningen har glömt bort. IT-leverantörer och partners bör använda verktyg som gör det möjligt för dem att skanna kundernas IT-miljöer och få omfattande snapshots av allt inom nätverket.

Steg 2: Kategorisering

Segmentera hanterade system och/eller användare enligt risk och prioritet. Till exempel: efter maskintyp (server, bärbar dator osv.), operativsystem, OS-version, användarroll osv. På så sätt kan du skapa mer detaljerade patchningsprinciper istället för att använda en on-fits-all policy.  

Steg 3: Skapande av policy för patchhantering

Skapa patchningskriterier genom att fastställa vad som ska patchas, när de ska patchas och under vilka villkor de ska patchas. Du kanske till exempel vill se till att vissa system/användare patchas mer ofta och per automatik än andra (patchningschemat för bärbara slutanvändare kan vara veckovis, medan patchning för servrar kan vara mindre frekvent och mer manuellt). Du kanske även vill behandla olika typer av patcher på olika sätt, där vissa har en snabbare eller mer omfattande utbyggnadsprocess (t.ex. webbläsaruppdateringar jämfört med OS-uppdateringar, kritiska uppdateringar jämfört med icke-kritiska uppdateringar). Slutligen vill du identifiera underhållsfönster för att undvika störningar (ta hänsyn till tidszoner för att ”följa solen” vid patchning) och skapa undantag.  

Steg 4: Övervaka lansering av nya patcher och sårbarheter

Förstå lanseringstidsplaner och modeller för utgivning av patcher från leverantörer och identifiera tillförlitliga källor för att få information om sårbarheter i rätt tid. Skapa en process för att utvärdera nödsituationer.

Steg 5: Patchtestning

Skapa en testmiljö eller åtminstone ett testsegment för att undvika att bli överraskad av oavsiktliga problem. Detta inkluderar skapandet av säkerhetskopior för att underlätta eventuell återställning. Validera att distribuering är fullt genomförd och övervaka om det finns inkompatibilitets- eller prestandaproblem.

Steg 6: Konfigurationshantering

Dokumentera alla ändringar som ska göras genom patchning. Detta kommer att vara praktiskt om du stöter på problem med distributionen av patcher utanför det första testsegmentet eller den första miljön.

Steg 7: Patch roll-out

Följ dina fastställda principer för patchhantering som du skapade i steg 3.

Steg 8: Granskning av patcher

Granska er patchhantering för att identifiera eventuellt misslyckade eller köade patcher, och se till att du fortsätter att övervaka över eventuellt oväntade inkompatibilitets- eller prestandaproblem. Det är också en bra idé att ta kontakt med specifika slutanvändare som kan hjälpa till genom att agera som extra ögon och öron.

Steg 9: Rapportering

Förbered en rapport om patchefterlevnad som du kan dela med dig till dina kunder så att de kan få inblick till ditt arbete.

Steg 10: Granska, förbättra och upprepa

Etablera en kadens för att upprepa och optimera steg 1–9. Detta bör innefatta utfasning eller isolering av föråldrade eller ej-längre stödda maskiner, granska dina policyer och översyn av undantag för att kontrollera om de fortfarande gäller eller är nödvändiga.

Vilka är de bästa metoderna för patchhantering?

I takt med att efterfrågan på effektiv patchhantering fortsätter att öka måste IT-leverantörer förbättra sina egna processer och tjänsterbjudanden, annars riskerar de att hamna på efterkälken. Här är tre rekommendationer till hur IT-partners kan erbjuda smartare, mer effektiv och mer ändamålsenliga patchhanteringstjänster under 2022.

1) Automatisera patch-uppdateringar

Patchhantering är ett spel där det är extremt lätt att hamna på efterkälken, särskilt om du fortfarande förlitar dig på att identifiera, utvärdera och distribuera patcher manuellt. En molnbaserad, automatiserad patchhanteringslösning gör det möjligt för IT-partners och tjänstleverantörer att schemalägga regelbundna uppdateringssökningar och se till att patcher appliceras under specifika förhållanden eller per automatik.  

Hur NinjaOne hjälper:

  • Automatiserad patchning för Windows och tredjeparts-programvara från över 120 leverantörer.

Integrerad dashboard för patchhantering

  • Konfigurera enkelt skanning av patcher och uppdateringsscheman för specifika segment av enheter eller användare. Få detaljerad kontroll eller ”ställ in och glöm”.

Integrationsverktyg för patchhantering med granulära inställningar

  • Spendera mindre tid på att granska nya patchuppdateringar och sårbarheter, och mer tid på att utveckla ditt företag.

2) Lindra valideringen av patchdistribution med granskningsrapporter

Trots att automatiserad patchning blir allt mer populärt kan IT-leverantörer tyvärr inte alltid utgå från att automatiserade patchlösningar ska fungera som utlovat. Detta innebär tidskrävande manuell validering. Att utveckla skript eller processer som underlättar denna börda (eller ännu bättre, att använda lösningar som inte kräver dubbelkontroll) är en lönsam investering. 

Hur NinjaOne hjälper:

  • Få tillgång till detaljerade granskningsrapporter av patchning.

instrumentpanel för rapportering av patchgranskning med detaljer för arbetsstationer

  • Eliminera helt gissningar genom att se till att du har tillgång till tillförlitlig information i realtid.

3) Effektivisera rapporter och redovisning

Allt du gör som IT-leverantör bör kommuniceras som ett mervärde för dina kunder. Patchhantering bör inte vara något undantag, men att leverera granskningsrapporter för patchhantering bör ske så automatiskt som möjligt. Ju mer tid rapporteringen tar, desto mindre tid har du för att tillhandahålla ytterligare tjänster och utveckla ditt företag.

Hur NinjaOne hjälper:

  • Generera rapporter om efterlevnad av patcher som visar hur många patcher du har tillämpat.
  • Gör så att ditt hårda arbete blir mer synligt för dina kunder.

Se NinjaOnes förstklassiga lösning för patchhantering. Kom igång med en 30-dagars kostnadsfri provperiod, klicka här 

"Funktionen för patchhantering slår alla andra RMM:er, och användarvänligheten är vad alla andra RMM-produkter hoppas på." - Matthew Anciaux, Monarchy IT LLC

Gratis provknapp för NinjaOne – den enklaste IT-hanteringslösningen du någonsin kommer att använda. 

FEM SMÅ TIPS OM HUR DU FÖRBÄTTRAR DITT FÖRETAG VARJE VECKA (på engelska)

NinjaOne Newsletter

Anslut dig till andra tillväxtinriktade MSP:er och mata ditt företag med nya tips och handledningar som levereras direkt till din inkorg.

Missa inte erbjudanden, gratis guider, events, webinars och produktnyheter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.