Monitorowanie maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi

Monitoruj hosty i gości maszyn wirtualnych VMWare i Hyper-V i zarządzaj nimi.