Ninja Endpoint Management

Monitoruj, zarządzaj i automatyzuj system IT centralnie, z zachowaniem odpowiedniej skali, z dowolnego miejsca.