Scentralizowane Zarządzanie IT dla Administracji Państwowej i Samorządowej

Technologia informacyjna jest podstawą, na której opierają się władze państwowe i samorządowe w świadczeniu podstawowych usług społecznych. Ninja dostarcza zestaw narzędzi, których liderzy IT w instytucjach rządowych potrzebują do centralnego monitorowania, poprawiania i zarządzania całym portfolio IT.

Amministrazioni statali e locali