Samoobsługowy portal IT dla użytkowników końcowych

Pozwól użytkownikom końcowym uzyskać pomoc poprzez zdalne sterowanie, przywracanie plików i terminal