Skrypty automatyzujące IT: definicja i omówienie

autorstwa Team Ninja

Skrypty automatyzacji IT umożliwiają specjalistom IT korzystanie z oprogramowania do automatyzacji w celu wykorzystania skryptów w zarządzanej strukturze do optymalizacji różnych przyziemnych zadań. W związku z tym, że automatyzacja jest niezbędna, by dział IT funkcjonował dynamicznie i responsywnie, skrypty stanowią niezbędny element każdego zestawu narzędzi do administrowania siecią.

Powszechna dostępność wstępnie przygotowanych skryptów sprawia, że zadanie to staje się jeszcze prostsze. Sięgając po zaawansowane rozwiązania programistyczne w dziedzinie automatyzacji, można wyeliminować konieczność pisania kodu i zarządzania nim. To z kolei przekłada się na znaczące zmniejszenie kosztów prac programistycznych i przyspieszenie działań.

W artykule poruszone zostały następujące tematy:

Oszczędność czasu dzięki skryptom automatyzującym

Pliki wsadowe i skrypty od dawna służą do automatyzacji procesów towarzyszących wykonywaniu zadań w różnych środowiskach komputerowych. Przykładowo, skrypty przygotowuje się z myślą o automatyzacji rutynowych prac, takich jak tworzenie kopii zapasowych lub czyszczenie dzienników zdarzeń, codzienne zadania związane z zarządzaniem siecią, monitorowanie i raportowanie wydajności systemu czy śledzenie zmian w rejestrze. Ponadto automatyczne skrypty pomagają w zarządzaniu kontami użytkowników, kontami stacji roboczych, aplikacjami i usługami. Zespoły IT często zatrudniają wykwalifikowanych programistów do pisania i utrzymywania skryptów automatyzujących zadania, które w innym wypadku byłyby wykonywane ręcznie. Mimo to wielu wewnętrznych specjalistów IT i administratorów pojedynczych systemów samodzielnie zajmuje się skryptami automatyzującymi.

Przejście od trybu ręcznego do automatycznego, opartego na skryptach, zrewolucjonizowało dotychczasowy paradygmat zarządzania siecią. Kierownicy najwyższego szczebla i szefowie działów IT, którzy poszukiwali sposobów na optymalizację realizacji projektów, standaryzację codziennych zadań, cięcie kosztów, lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i usprawnienie zasobów, postrzegali automatyzację jako najpotężniejsze dostępne narzędzie.

Nawet dziś automatyzacja oparta na skryptach wciąż ewoluuje. W związku z tym, że skryptów nie charakteryzują przystępne parametry programowe dostosowujące się do nowych warunków, rozwiązania w zakresie robotyzacji procesów, optymalizacji i planowania pracy nadają nowy wymiar rewolucji w dziedzinie automatyzacji IT. Pewnego dnia pisanie skryptów może odejść w zapomnienie, jednak na tę chwilę to cenna i przydatna umiejętność, którą powinien rozwijać każdy specjalista IT.

Istota tworzenia skryptów

Ważne, by zdawać sobie sprawę z celów i ograniczeń, jakie towarzyszą skryptom. Tworzenie skryptów przede wszystkim umożliwia rozwiązywanie problemów i automatyzację zadań, które są ściśle wskazane. Jednak skrypty, jako nieposiadające choćby znamion intuicji czy percepcji, nie mogą stanowić narzędzia pozwalającego eliminować trudności, przeprowadzać konserwację czy opracowywać rozwiązania w sposób systemowy. Innymi słowy, skrypty muszą jeszcze przebyć długą drogę, zanim będą w stanie zastąpić specjalistę IT z krwi i kości, którego cechuje fachowa wiedza i responsywność.

Technologie skryptowe — tzn. VBScript, Batch, PowerShell, Python, PHP, Perl czy Javascript — stanowią narzędzia przydatne do automatyzacji zadań sieciowych oraz usprawniania tworzenia i uruchamiania aplikacji. Skrypty pozwalają automatyzować proste prace, które polegają na wykonywaniu podstawowych poleceń systemu operacyjnego. Zaawansowani użytkownicy mogą również zajmować się bardziej złożonymi procesami, takimi jak automatyczne generowanie i wysyłanie raportów, wprowadzanie hurtowych zmian w uprawnieniach kont, obsługiwanie zdalnych kopii zapasowych czy aktualizowanie informacji w bazie danych.

Administratorzy IT często sięgają po skrypty na pierwszym etapie optymalizacji i ujednolicania zasobów, tak by w maksymalnym stopniu odciążać inżynierów i minimalizować liczbę marnotrawionych roboczogodzin. Mimo że niektóre skrypty powstają w oparciu o wcześniej określoną strategię działania, to na poziomie taktycznym często są pisane spontanicznie, a więc w odpowiedzi na bieżące problemy. To nieodłączna część tzw. „ograniczania strat”, często spotykanego w obszarze IT.

Uwaga dotycząca różnych języków skryptowych

Szeroka gama dostępnych języków skryptowych sprawia, że użytkownicy często mają wątpliwości, który z nich jest najlepszy do nauki i implementacji. Prawdę mówiąc, niektóre języki nadają się do pewnych zadań lepiej niż inne. Dlatego wybór będzie zależeć przede wszystkim od konkretnego zastosowania.

Ogólnie rzecz ujmując, skrypty takie jak Python czy PHP służą do tworzenia oprogramowania, budowania stron WWW i zarządzania danymi. Ponadto nierzadko wymagają sporych umiejętności.

Większość administratorów IT wybiera jednak języki skryptowe takie jak PowerShell czy Batch, które są stosunkowo proste w użyciu w środowisku sieciowym. Skrypty napisane w tych językach można znaleźć online lub utworzyć na potrzeby zadań takich jak wyłączanie uaktualnień, zamykanie portów, czyszczenie pamięci podręcznych czy prowadzenie raportów. Czyli do wszystkich zadań, z którymi na co dzień spotykają się zespoły IT i dostawcy usług zarządzanych, a których wykonywanie na dużą skalę pochłania mnóstwo czasu.

Skrypty automatyzacji IT w narzędziu RMM

Jednym z najpopularniejszych — i najsensowniejszych — obszarów, w których administratorzy sieci sięgają po skrypty automatyzujące, jest ich narzędzie RMM. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać narzędzie do zdalnego monitorowania i zarządzania (ang. Remote Monitoring and Management — RMM), które umożliwia bezproblemowe tworzenie i wykonywanie skryptów z poziomu scentralizowanej platformy.

Rozwiązanie RMM powinno obsługiwać szeroki wachlarz języków skryptowych, a zwłaszcza te najistotniejsze z punktu widzenia administratorów sieci, wskazywane powyżej (PowerShell i Batch). Pozwalają one importować skrypty do środowiska organizacji lub pisać je zupełnie od zera.

Możliwość importowania skryptów to ogromne ułatwienie dla dostawców usług zarządzanych i dużych zespołów IT. Rzadko zdarza się, by specjaliści IT musieli zasiadać do pisania własnych automatyzacji, ponieważ dostępnych jest już mnóstwo wstępnie gotowych skryptów — pod warunkiem, że można je zaimportować.

Większość zaawansowanych narzędzi RMM dysponuje wbudowaną biblioteką skryptów z kompletnym arsenałem gotowych do użycia skryptów automatyzujących, które użytkownicy muszą tylko zaimportować i wdrożyć. Ponadto istnieją całe społeczności skupione wokół idei tworzenia i udostępniania skryptów. Przykładowo, setki wstępnie gotowych skryptów — napisanych przez społeczność — są dostępne dla użytkowników NinjaOne (z wyłączeniem skryptów z biblioteki NinjaOne).

Przykłady skryptów w RMM

Zaprzyjaźniony z nami Kelvin Tegelaar, twórca bloga technicznego CyberDrain.com i stały bywalec programu MSP Live Chat, jest mocno zaangażowany w rozwój skryptów od społeczności. Kelvin udostępnił już dziesiątki fantastycznych skryptów PowerShell zarówno w bibliotekach skryptów, jak i na stronach swojego bloga.

Oto przykłady kilku skryptów PowerShell, które można znaleźć na blogu CyberDrain:

To tylko kilka przykładowych możliwości, jakie zapewniają skrypty automatyzujące. Więcej skryptów PowerShell przeznaczonych do użytku w narzędziach NinjaOne i innych można znaleźć na stronie Kelvina CyberDrain.com. 

Automatyzacja jako fundament nowoczesnych środowisk IT

Administratorzy IT znajdują się pod ciągłą presją — spoczywa na nich coraz więcej obowiązków, a jednocześnie mają oni mniej czasu i zasobów oraz skromniejsze budżety. Pod wieloma względami na tym polega ich praca. Specjaliści IT zawsze szukają sposobów na optymalizację pracy i jak najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Automatyzacja poszczególnych etapów wdrażania serwerów i aplikacji jest jednym z tego typu narzędzi. Pozwala usunąć z codziennej listy rzeczy do zrobienia wiele powtarzalnych czynności.

Wdrażanie środowisk IT i zarządzanie nimi bez technologii automatyzacji stanowi, z perspektywy nowoczesnego środowiska IT, poważny błąd. Skrypty automatyzujące przestały być udogodnieniem, a stały się koniecznością.

Na szczęście tworzenie skryptów na potrzeby automatyzacji nie stanowi nazbyt skomplikowanego zadania. Narzędzie RMM do tworzenia i wykonywania skryptów może znacząco usprawnić pracę i uprościć działania towarzyszące eksploatacji sieci IT.

Automatyzacja IT z pomocą NinjaOne

  • Najwięcej gotowych do użycia skryptów spośród wszystkich dostawców narzędzi RMM
  • Silna i coraz większa społeczność, która udostępniła już setki skryptów
  • Obsługa i możliwość importowania niestandardowych skryptów w różnych językach (Powershell, Batch, Javascript, ShellScript lub VBScript)

Dowiedz się więcej o automatyzacji IT z pomocą NinjaOne.

bezpłatna wersja próbna oprogramowania rmm

Następne Kroki

Zbudowanie wydajnego i efektywnego zespołu IT wymaga scentralizowanego rozwiązania, które działa jako podstawowe narzędzie do dostarczania usług. NinjaOne umożliwia zespołom IT monitorowanie, zarządzanie, zabezpieczanie i wspieranie wszystkich urządzeń, gdziekolwiek się znajdują, bez konieczności stosowania skomplikowanej infrastruktury lokalnej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu punktami końcowymi Ninja Endpoint Management, sprawdź jak wygląda l na żywo lub rozpocznij darmowy okres testowy platformy NinjaOne.

NinjaOne Rated #1 in RMM, Endpoint Management and Patch Management

Zautomatyzuj zarządzanie urządzeniami

Zautomatyzuj łatanie urządzeń, wdrażanie oprogramowania, monitorowanie, tworzenie kopii zapasowych i nie tylko.

Zbyt wiele narzędzi w zbyt wielu miejscach?

Zobacz jak rozproszenie oprogramowań wpływa na IT i co możesz z tym zrobić