Czym jest oprogramowanie RMM? Nowoczesna Definicja plus Kryteria Oceny na 2023

autorstwa Team Ninja
RMM Software

Czym jest oprogramowanie RMM?

RMM to skrót od „remote monitoring and management” (zdalne zarządzanie i monitorowanie). Oprogramowanie RMM ma dwie funkcje: a) gromadzenie informacji ze zdalnych punktów końcowych i sieci w celu oceny ich stanu; oraz b) wykonywanie różnych zdalnych zadań z zakresu zarządzania systemami informatycznymi bez zakłócania ich pracy.

Rozwiązania typu RMM są najpowszechniej stosowane przez dostawców usług zarządzanych (managed services provider – MSP). Tacy profesjonaliści świadczą usługi wsparcia informatycznego klientom z różnych lokalizacji i do tego celu potrzebują szybkiego, niezawodnego sposobu, który nie będzie wymagał fizycznej obecności w biurze klienta w celu wykonania czynności na miejscu.

Biorąc pod uwagę fakt, że siły robocze stają się coraz bardziej rozproszone, rosnąca liczba wewnętrznych działów informatycznych zaczyna korzystać z narzędzi RMM.

Historia oprogramowania RMM

Pierwotny sposób, w jaki zespoły IT zajmowały się problemami w miarę ich pojawiania się, to model break/fix. W przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania technicy musieli jeździć do siedziby firmy, aby zbadać przyczynę problemu i ostatecznie go rozwiązać, co zajmowało dużo czasu. W modelu break/fix nie było umów ani abonamentów, które zapewniałyby technikom stały dochód, a klienci nie mieli stałego wsparcia ze strony techników. Break/fix był sytuacją przegranej zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dostawców usług.

Następnie wprowadzono oprogramowanie RMM, które umożliwiło technikom aktywne monitorowanie i zarządzanie zasobami IT z zupełnie innej lokalizacji. Zamiast świadczyć usługi reaktywne, technicy mogliby proaktywnie pracować nad rozwiązywaniem pojawiających się problemów. Oprogramowanie RMM daje technikom informacje i narzędzia, których potrzebują, aby zapewnić prewencyjną konserwację zasobów IT swoich użytkowników.

Do czego służy oprogramowanie RMM?

Główne funkcje oprogramowania RMM

Rozwiązania RMM oferują szeroki wachlarz funkcji, ale zasadniczo informatycy używają ich do wykonania trzech podstawowych zadań:

 1. Zdalne monitorowanie i alarmowanie w czasie rzeczywistym: Rozwiązania RMM mogą monitorować zdrowie i wydajność poszczególnych systemów i całych sieci 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Specjaliści IT mogą być powiadamiani o potencjalnych problemach, zanim staną się one uciążliwe, tworzyć zautomatyzowane procesy robocze, aby radzić sobie z tymi alertami, oraz generować raporty, które zapewniają jasny wgląd w aktywność sieci, inwentaryzację zasobów, zgodność z przepisami i bezpośrednią wartość wsparcia IT.
 2. Zdalna konserwacja i usuwanie usterek za kulisami: Oprogramowanie RMM umożliwia technikom wdrażanie oprogramowania, zarządzanie aktualizacjami, uruchamianie skryptów i zdalne nawiązywanie połączeń z maszynami w celu rozwiązania i naprawienia występujących problemów bez zakłócania pracy użytkownika końcowego.
 3. Automatyzacja rutynowego zarządzania IT: Oprogramowanie RMM pozwala usprawnić przepływ pracy i zautomatyzować wiele typowych zadań informatycznych, od instalowania poprawek do uruchamiania skryptów czy tworzenia i odpowiadania na zgłoszenia za pomocą wcześniej ustalonych zasad i działań.

Oprócz tych podstawowych funkcji, RMM są również powszechnie wykorzystywane do wdrażania i aktywnego zarządzania produktami zabezpieczającymi punkty końcowe i rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych innych firm.

Przy całej tej funkcjonalności nie dziwi fakt, że ponad połowa MSP uważa swój RMM za najbardziej krytyczną aplikację.

 

Korzyści płynące ze stosowania oprogramowania RMM

 

„NinjaOne daje nam możliwość zarządzania setkami punktów końcowych przez zaledwie kilku techników z dowolnego miejsca na świecie z możliwością wglądu w czasie rzeczywistym”.

— Nate Davis, Crossroad IT

Przekonaj się sam, jakie korzyści daje nowoczesny RMM: Rozpocznij darmową wersję próbną

 

W odpowiednich warunkach i przy dobrym zarządzaniu dzięki oprogramowaniu RMM dostawcy usług informatycznych mogą całkowicie przekształcić swoją działalność, czyniąc ją bardziej wydajną, skuteczną i — w przypadku MSP — bardziej dochodową. Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej cenionych przez dostawców usług informatycznych korzyści płynących ze stosowania oprogramowania RMM:

 • Pełna widoczność i kontrola z centralnej lokalizacji: Dzięki temu nawet mali dostawcy MSP lub niewielkie działy informatyczne mogą obsługiwać i zabezpieczać duża liczbę systemów, a także zarządzać nimi bez względu na ich lokalizację.
 • Kompleksowe zarządzanie systemami informatycznymi w jednym oknie: Dzięki integracjom z zabezpieczeniami, programami do tworzenia kopii zapasowych, PSA i innym oprogramowaniem punktów końcowych pulpity nawigacyjne RMM mogą pełnić funkcję centralnego panelu sterowania, znacznie zmniejszając liczbę ekranów technicznych, pomiędzy którymi przełączać się muszą administratorzy w ciągu dnia.
 • Automatyzacja umożliwia skalowanie wsparcia: Uproszczone i zautomatyzowane procedury pracy zwalniają personel techniczny z konieczności wykonywania czasochłonnych ręcznych zadań, dzięki czemu mogą skuteczniej obsłużyć większą liczbę użytkowników i punktów końcowych.
 • Wsparcie proaktywne zamiast reaktywnego: Oprogramowanie RMM pozwala dostawcom usług wyrwać się z błędnego koła ciągłego gaszenia pożarów, ponieważ pozwala reagować na potencjalne problemy z wyprzedzeniem i całkowicie eliminować przestoje i zakłócenia (dowiedz się, w jaki sposób odpowiednie oprogramowanie RMM pozwala przejść od reagowania na pojedyncze problemy do generowania stałych przychodów dzięki usługom zarządzanym).
Rozwiń swoje MSP
5 łatwych do wykonania zaleceń, dzięki którym rozwiniesz swój biznes.

Jak działa RMM?

RMM działa poprzez wdrażanie agentów na urządzeniach końcowych, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, serwery, tablety, smartfony, stacje robocze i urządzenia Internetu Rzeczy (IoT). Agent umożliwia technikom i osobom korzystającym z oprogramowania RMM uzyskiwanie w czasie rzeczywistym danych o działaniu punktów końcowych, zarządzanie urządzeniami, wdrażanie i stosowanie poprawek, automatyzację powtarzalnych zadań i wiele innych.

Ocena oprogramowania RMM w 2022 roku: Główne kryteria

Jak w przypadku każdego oprogramowania, ocena opcji RMM zależy od konkretnych potrzeb i priorytetów. Większość RMM oferuje wiele tych samych podstawowych funkcji, ale niezawodność i wydajność mogą się różnić. Jedno narzędzie może być doskonałe w niektórych dziedzinach, ale może pozostać w tyle w innych. To jeden z powodów, dla których tak ważne jest skorzystanie z bezpłatnych wersji próbnych, aby przekonać się, czy mocne strony RMM odpowiadają najważniejszym potrzebom.

Oprócz cech produktu, użytkownicy RMM biorą pod uwagę również takie istotne kwestie, jak łatwość obsługi, stabilność produktu i wsparcie klienta.

Wymagania dotyczące funkcji RMM

 • Monitorowanie i alerty: Oprócz stacji roboczych i serwerów dobry RMM powinien mieć możliwość monitorowania urządzeń SNMP, takich jak routery, przełączniki, firewalle, drukarki i inne. Monitorowanie chmury, w tym serwerów aplikacji i stron internetowych, to kolejna cecha, na którą należy zwrócić uwagę, a wszystkie dane dotyczące monitorowania powinny być dostarczane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wysyłanie alertów powinno być łatwe do skonfigurowania i dostosowania, z opcją otrzymywania alertów przez SMS lub e-mail i/lub tworzenia przez nie zgłoszeń w systemie zgłoszeń.
 • Dostęp zdalny: Szybkość i niezawodność to dwa najważniejsze czynniki. Wiele RMM zapewnia zdalny dostęp poprzez integrację z oprogramowaniem innych firm, takim jak TeamViewer czy Splashtop, ale jego wydajność może być różna. Inne opcje to Connectwise ScreenConnect (dawniej ScreenConnect) i nawiązywanie połączeń przez RDP w chmurze.
 • Zarządzanie poprawkami: RMM powinien być w stanie pomóc zautomatyzować łatanie systemu Windows oraz aplikacji innych firm, umożliwiając technikom i administratorom łatwe zaplanowanie aktualizacji poza godzinami pracy, aby nie przeszkadzać użytkownikom końcowym.
 • Raportowanie: Powinna istnieć szeroka gama wiarygodnych raportów, które można łatwo wygenerować, od szczegółowych raportów dotyczących zgodności z łatami i inwentaryzacji zasobów, po przeglądy wydajności sieci i podsumowania na wysokim poziomie.
 • Tworzenie skryptów: Możliwość uruchamiania i planowania skryptów (z odpowiednimi uprawnieniami) ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania możliwości automatyzacji i zwiększenia wydajności.
 • Integracje: Oprócz produktów do tworzenia kopii zapasowych, zdalnego dostępu i zabezpieczeń punktów końcowych, oczekuje się, że RMM będą integrować się z takimi narzędziami jak rozwiązania Professional Services Automation (PSA), oprogramowanie do tworzenia dokumentacji i inne.

Inne główne kryteria

 • Łatwa konfiguracja: Może się ona znacznie różnić, a niektóre RMM wymagają znacznych szkoleń i opłat za wdrożenie. W rzeczywistości istnieje cały ekosystem konsultantów wdrożeniowych, który powstał wokół poszczególnych opcji RMM. Z kolei inne RMM są zaprojektowane tak, by były intuicyjne i drastycznie skracają czas i koszty wdrożenia.
 • Łatwość bieżącej administracji: Prawdziwy koszt każdego oprogramowania nie ogranicza się do opłaty licencyjnej –  trzeba również uwzględnić czas, wysiłek i poziom wiedzy niezbędny do zarządzania nim.
 • Stabilność i niezawodność: Ponieważ RMM służy jako centralny portal zarządzania, każdy przestój może być bardzo uciążliwy i szkodliwy.
 • Wsparcie dla klienta: Jak ważne jest dla Ciebie posiadanie dostępu do wsparcia opartego na wiedzy i umiejętności reagowania?
Dowiedz się więcej o 12 najlepszych RMM w 2023 roku. 

Oceny programów RMM w 2022 roku

NinjaOne jest jednym z najłatwiejszych w użyciu oprogramowaniem RMM według G2 Crowd oraz faworytem w 2022 roku według Capterra.

Poniższe oceny pochodzą z zewnętrznych stron internetowych – G2 Crowd i Capterra – i zostały zgromadzone w lipcu 2021 r. Symbol „-” wskazuje, że konkretne dane były niedostępne w momencie gromadzenia informacji lub produkt miał mniej niż pięć recenzji, co było naszym minimalnym wymaganiem.

Ninja uzyskuje ocenę 4,8 na 5 nadaną przez G2 i 4,9 na 5 nadaną przez Capterra w rankingach oprogramowania RMM.

Przekonaj się, dlaczego informatycy wybierają NinjaOne

Ninja wybrane jako oprogramowanie RMM nr 1 przez G2 Crowd w 2019 roku.

Oceny dzięki G2 Crowd

Firma NinjaOne została założona z misją pomocy dostawcom usług IT w osiąganiu lepszych wyników poprzez uproszczenie ich pracy. Uważamy, że platformy RMM powinny ułatwiać procesy, nie je komplikować. Dlatego staramy się dostarczać bardziej nowoczesne rozwiązania, które łączą w sobie rozbudowane funkcje, intuicyjną i łatwą obsługę oraz bezkonkurencyjne wsparcie. Rozpocznij darmową wersję próbną już dziś

Następne Kroki

Dla MSP wybór RMM ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu biznesowego. Podstawową obietnicą RMM jest zapewnienie automatyzacji, wydajności i skali, aby Dostawcy Usług Zarządzanych MSP mogli się rozwijać z zyskiem. NinjaOne zostało uznane za #1 RMM przez ponad 3 lata z rzędu ze względu na naszą zdolność do dostarczania szybkiej, łatwej w użyciu i potężnej platformy dla MSP każdej wielkości.

Dowiedz się więcej o NinjaRMM, sprawdź jak wygląda na żywo lub rozpocznij darmową próbę platformy NinjaOne.

NinjaOne Rated #1 in RMM, Endpoint Management and Patch Management

Numer 1 wśród RMM

Zarządzaj punktami końcowymi klienta na skalę dzięki potężnemu, łatwemu w użyciu RMM NinjaOne.

Zbyt wiele narzędzi w zbyt wielu miejscach?

Zobacz jak rozproszenie oprogramowań wpływa na IT i co możesz z tym zrobić