Przegląd zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Mobile Device Management

Wykorzystanie urządzeń mobilnych w organizacjach stale rośnie i w najbliższym czasie nie zwalnia. Zippia podała, że około 3 na 4 pracowników używa swoich osobistych telefonów komórkowych do pracy. Urządzenia mobilne w miejscu pracy mogą zapewnić wiele korzyści, ale mogą też przynieść więcej zagrożeń, dlatego potrzebne jest zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

Czym jest zarządzanie urządzeniami mobilnymi?

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) to oprogramowanie, które daje firmowemu zespołowi IT możliwość zarządzania laptopami, tabletami lub smartfonami pracowników, te zaś podłączone są w scentralizowanej lokalizacji. MDM działa w celu ograniczenia utraty danych biznesowych poprzez zabezpieczenie krytycznych informacji używanych na tych urządzeniach.

Czym jest oprogramowanie MDM?

Oprogramowanie MDM to platforma zawierająca specyficzne programowanie, które pozwala organizacjom zarządzać różnymi mobilnymi punktami końcowymi. Do wspólnych cech oprogramowania MDM należą:

Zapisy za pomocą kodu QR lub linku

Aby zapisać urządzenia mobilne do MDM, firma wygenerowałaby kod QR lub link przez swój produkt MDM. Użytkownik klika na link za pośrednictwem urządzenia, które przenosi użytkownika do strony internetowej, która pobiera wstępnie uwierzytelniony certyfikat, który mówi, że Twoja organizacja chce zarządzać Twoją maszyną. Jeśli użytkownik kliknie tak, organizacja ma teraz pewien poziom dostępu do maszyny użytkownika.

BYOD & Rodzaje zapisów do przedsiębiorstw

Dwa główne typy zapisów to BYOD (bring your own device) lub corporate-owned. Zapisanie się do firmy oznacza, że firma ma pełną kontrolę nad urządzeniem. BYOD pozwala użytkownikowi na posiadanie na urządzeniu zarówno informacji związanych z pracą, jak i osobistych, ale pewne działania podejmowane przez MDM zapobiegają krzyżowaniu się tych dwóch typów danych.

Polityki

Często stosowane polityki w oprogramowaniu MDM obejmują warunki, ograniczenia, aplikacje, status zgodności i konfiguracje. Polityki te zapewniają standardy lub zasady, których muszą przestrzegać zarządzane urządzenia.

Wykaz

MDM prowadzi inwentaryzację zarządzanych urządzeń. Spis zawiera kluczowe informacje o urządzeniu, takie jak nazwa urządzenia, producent, system operacyjny, numer seryjny, nośnik i IMEI. Dzięki temu dział IT może śledzić wszystkie urządzenia mobilne w organizacji.

Działania zdalne

Dużą zaletą oprogramowania MDM jest możliwość wykonywania zdalnych działań na urządzeniach. Niektóre z głównych działań obejmują zablokowanie urządzenia, ustawienie kodu dostępu, ponowne uruchomienie, wymazanie urządzenia i zainstalowanie aplikacji.

Tryb kiosku

Dla organizacji, które chciałyby mieć możliwość korzystania ze współdzielonego urządzenia w ramach swojej działalności, tryb kioskowy jest rozwiązaniem. Tryb kioskowy to sytuacja, w której MDM wymusza bardzo ścisłe konfiguracje dla pojedynczych przypadków użycia. Zazwyczaj wymusza korzystanie z jednej aplikacji, ale czasami mogą być stosowane kioski z wieloma aplikacjami.

Jak działa zarządzanie urządzeniami mobilnymi

MDM może obsługiwać urządzenia będące własnością firmy lub BYOD. W przypadku zapisów w korporacji, firma wymazuje maszynę, a oni będą mieli pełny dostęp do urządzenia. Dzięki temu dział IT może uzyskać dostęp, wymusić lub ograniczyć wszystko, co zechce.

W przypadku BYOD jest to bardziej szczegółowe. IT tworzy na urządzeniu profil roboczy, czyli skonteneryzowaną wirtualną skrzynkę, do której trafiają wszelkie dane robocze. Twoje dane osobowe na urządzeniu są przechowywane poza profilem pracy. Oba typy danych nie krzyżują się, co zapobiega przenoszeniu danych, utrzymując dane robocze praktycznie w jednym miejscu.

Kierownik IT ma możliwość zarządzania całym urządzeniem, ale widzi i wpływa tylko na dane w profilu roboczym. Umożliwia to zachowanie prywatności przez użytkownika przy jednoczesnym zabezpieczeniu informacji biznesowych.

Niektóre zmiany lub ograniczenia będą miały zastosowanie tylko wtedy, gdy jesteś w kontenerze roboczym, podczas gdy inne mogą wystąpić na poziomie całej maszyny. Na przykład MDM nie może zmusić Cię do umieszczenia hasła na całym urządzeniu mobilnym, ale może zmusić Cię do umieszczenia hasła na kontenerze roboczym.

Wdrożenie i administracja MDM

Prawie 90% firm potrzebuje, aby ich pracownicy mieli możliwość dostępu do aplikacji biznesowych na swoich urządzeniach mobilnych. Urządzenia mobilne są często potrzebne zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, dlatego udane wdrożenie i administracja MDM ma kluczowe znaczenie.

Aby pomyślnie włączyć MDM i wdrożyć go na urządzeniach, Twoi pracownicy muszą zostać powiadomieni. Poinformuj ich, że jeśli mają dane biznesowe na którymkolwiek ze swoich urządzeń mobilnych, firma wymaga od nich zarządzania urządzeniami mobilnymi na tych urządzeniach. Wszyscy pracownicy muszą zdecydować się na posiadanie MDM.

MDM będzie w stanie ograniczyć, do czego mogą mieć dostęp tylko wtedy, gdy jest to związane z pracą. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi nie jest w stanie kontrolować niczego poza plikami związanymi z pracą, aplikacjami czy dostępem do danych biznesowych.

Dlaczego zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest ważne

Wraz z rosnącym wykorzystaniem urządzeń mobilnych pojawia się coraz więcej okazji, aby kluczowe dane mogły uciec z miejsca pracy. Organizacje muszą się dostosować i znaleźć narzędzia, które mogą rozwiązać problem potencjalnej eksfiltracji danych.

Do rozwiązania tego problemu służy oprogramowanie MDM. Ograniczenia dotyczące urządzeń i konfiguracje administrowane przez oprogramowanie MDM mają na celu utrzymanie danych biznesowych w miejscu pracy.

Typowe ograniczenia i konfiguracje urządzeń MDM

Oto lista sześciu najczęstszych ograniczeń i konfiguracji oferowanych przez oprogramowanie MDM:

1) Egzekwowanie kodów dostępu

Jedną z najbardziej podstawowych metod zwiększenia bezpieczeństwa i uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu jest zastosowanie kodu dostępu. MDM nie może wymagać hasła dla całego urządzenia mobilnego, ale może wymusić hasła dla wirtualnego kontenera roboczego, który jest przechowywany na urządzeniu.

2) Niedopuszczanie osobistej poczty elektronicznej

Korzystanie z osobistej poczty elektronicznej w miejscu pracy niesie ze sobą wiele niepotrzebnych zagrożeń. Tworzy ścieżkę, przez którą mogą zostać eksfiltrowane dane lub wniknąć złośliwe oprogramowanie i cyberzagrożenia. Ograniczenie poczty elektronicznej tylko do wiadomości służbowych to prosty sposób na wyeliminowanie tego ryzyka.

3) Zdalne blokowanie/zdalne wycieranie

Zdalna blokada lub zdalne wymazywanie może być bardzo przydatną funkcją w sytuacjach, gdy urządzenie jest zagrożone dostępem osób niepowołanych. Na przykład, jeśli pracownik zgubi swoje urządzenie mobilne, może zadzwonić do działu IT i poprosić o zablokowanie lub wymazanie urządzenia poprzez zarządzanie urządzeniami mobilnymi, aby inni nie mieli dostępu do danych.

4) Wyłączenie danych osobowych

Wyłączenie informacji osobistych na urządzeniu mobilnym to funkcja stworzona specjalnie dla urządzeń firmowych. Nie pozwalając na przechowywanie na tych urządzeniach informacji osobistych, MDM skutecznie wymusza granicę między danymi służbowymi a osobistymi.

5) Wyłączenie kamery

Gdy użytkownicy znajdują się w kontenerze roboczym, nie mogą korzystać z funkcji kamery. Wyłączenie aparatu w urządzeniach pomaga chronić informacje biznesowe, nie pozwalając na robienie zdjęć własności intelektualnej.

6) Usunięcie aplikacji z kontenera roboczego, które mogą umożliwić transfer danych

Głównym problemem związanym z urządzeniami mobilnymi w miejscu pracy jest wyciek krytycznych informacji. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi może usunąć aplikacje na urządzeniu, które mogłyby przenieść dane, zapewniając w ten sposób, że dane robocze pozostaną w kontenerze.

MDM vs RMM

MDM i RMM są podobne w tym, że zarządzają punktami końcowymi, ale mają wiele różnic. Laptopy to jedyny typ punktu końcowego, który może być zarządzany przez oba typy rozwiązań.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi służy do konfigurowania i administrowania maszynami, a nigdy nie jest stosowane na serwerach czy stacjach roboczych. Jest niesamowicie silny w obszarach urządzeń, do których ma dostęp, ale zupełnie nie istnieje w obszarach, do których nie ma dostępu. Dzięki temu administratorzy IT mogą mieć pełną kontrolę nad informacjami związanymi z pracą, podczas gdy użytkownik nadal zachowuje prywatność osobistych aplikacji, plików i informacji.

RMM to rozwiązanie oparte na agencie, używane do bieżącego i proaktywnego monitorowania i zarządzania. i nigdy nie jest używane na tabletach lub smartfonach. Jest on wykorzystywany przez zespoły IT do uzyskania widoczności i kontroli nad aktywami w środowisku IT. Dzięki temu mogą oni uzyskać istotne informacje o stanie i wydajności punktów końcowych, a także utrzymywać i wspierać punkty końcowe poprzez zadania takie jak zarządzanie łatami czy remediacja.

Wdrożenie MDM w celu dalszego zabezpieczenia danych biznesowych

MDM to pomocne narzędzie administracyjne, które zarządza i kontroluje smartfony, tablety i laptopy w miejscu pracy. Wykorzystanie MDM w organizacji może pomóc w zaostrzeniu bezpieczeństwa urządzeń mobilnych w środowisku IT.

Następne Kroki

Zbudowanie wydajnego i efektywnego zespołu IT wymaga scentralizowanego rozwiązania, które działa jako podstawowe narzędzie do dostarczania usług. NinjaOne umożliwia zespołom IT monitorowanie, zarządzanie, zabezpieczanie i wspieranie wszystkich urządzeń, gdziekolwiek się znajdują, bez konieczności stosowania skomplikowanej infrastruktury lokalnej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu punktami końcowymi Ninja Endpoint Management, sprawdź jak wygląda l na żywo lub rozpocznij darmowy okres testowy platformy NinjaOne.

NinjaOne Rated #1 in RMM, Endpoint Management and Patch Management

Monitorowanie, zarządzanie i zabezpieczanie dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu

NinjaOne daje Ci pełną widoczność i kontrolę nad wszystkimi Twoimi urządzeniami dla bardziej efektywnego zarządzania.

Zbyt wiele narzędzi w zbyt wielu miejscach?

Zobacz jak rozproszenie oprogramowań wpływa na IT i co możesz z tym zrobić