Jak zaprojektować sieć: 6 najlepszych praktyk na drodze do sukcesu

Network Monitoring & Management Best Practices for 2021

Sieć umożliwia połączenie wielu komputerów i jednoczesną wymianę danych między nimi. Umożliwia członkom organizacji szybkie wykonywanie zadań, udostępnianie informacji i wykonywanie wszelkich obowiązków komputerowych, które zależą od działającej sieci. Ważne jest, aby każda organizacja upewniła się, że jej projekt sieci jest odpowiedni do jej potrzeb.

Czym jest projektowanie sieci?

Projektowanie sieci lub topologia sieci to planowanie i mapowanie infrastruktury sieci IT. Wymaga to zidentyfikowania różnych wymagań projektowych sieci i stworzenia planu, który jest zarówno zgodny z tymi wymaganiami, jak i może zostać pomyślnie wdrożony. Projektowanie sieci jest konieczne, ponieważ poszczególne organizacje będą miały unikalne wymagania dotyczące swojej sieci komputerowej.

Jak zaprojektować sieć

Zaprojektowanie funkcjonalnej sieci dla Twojej organizacji doprowadzi do płynniejszego wykonywania zadań komputerowych i wydajnych operacji biznesowych. Oto pięć kluczowych kroków projektowania sieci:

Zapisz wymagania sieciowe

Każda indywidualna sieć może mieć nieco inne wymagania, które zależą od wielkości organizacji i operacji, które będą wykonywane przy użyciu sieci. Zastanów się, czy sieć będzie obsługiwać użytkowników znajdujących się na tym samym piętrze z siecią lokalną (LAN), czy też sieć będzie obejmować kilka poziomów. Sieć może również potrzebować zasięgu w całym kampusie lub nawet w odległości wielu kilometrów od siebie za pomocą sieci kampusowej (CAN) lub sieci rozległej (WAN).

Wybór niezbędnych urządzeń

Określ sprzęt i oprogramowanie, które będą używane w sieci. Kilka standardowych urządzeń sieciowych obejmuje takie rzeczy, jak serwery sieci owe, niezawodne połączenie internetowe, modemy, routery i zapory ogniowe. Typy komputerów, które będą łączyć się z siecią, system operacyjny, aplikacje i inne elementy mają wpływ na sieć jako całość, dlatego ważne jest, aby wybrać te, które są ze sobą kompatybilne.

Wybór typu topologii sieci

Istnieje wiele różnych typów topologii sieci, dlatego należy wybrać taką, która spełni potrzeby organizacji i pozwoli na efektywne wykonywanie operacji. Typy topologii sieci obejmują pierścień, gwiazdę, magistralę, siatkę, drzewo i inne. Niezależnie od potrzeb sieciowych, typy te można wykorzystać lub zmodyfikować, aby pomóc w osiągnięciu standardów sieciowych organizacji.

Mapowanie połączeń sieciowych

Narysuj połączenia, które będą musiały zostać wykonane w sieci. Będziesz chciał, aby specjalista sieciowy przejrzał połączenia lub zmapował połączenia, aby upewnić się, że są one skuteczne i nie prowadzą do problemów z łącznością.

Stworzenie planu pomyślnego wdrożenia projektu

Po zakończeniu projektowania sieci należy rozpocząć przygotowania do wdrożenia projektu w środowisku IT. Świetny projekt sieci będzie pomocny dla organizacji tylko wtedy, gdy zostanie prawidłowo wykonany. Po wdrożeniu projektu można skorzystać z narzędzi monitorowania sieci NinjaOne, aby upewnić się, że projekt działa prawidłowo.

6 najlepszych praktyk projektowania sieci

Oto sześć najlepszych praktyk dotyczących projektowania sieci w organizacji:

1) Uproszczenie

Najlepsze projekty sieci mają proste i nieskomplikowane połączenia, a wszystko w projekcie służy określonemu celowi. Unikaj dodawania niepotrzebnych komponentów do sieci lub tworzenia niepotrzebnych połączeń. Ułatwi to konfigurację, obsługę i przywracanie w razie potrzeby.

2) Bezpieczeństwo

Zainstaluj zapory sieciowe, aby chronić sieć swojej organizacji. Zapora sieciowa umożliwia przeglądanie i blokowanie ruchu przychodzącego do i z sieci na różnych punktach końcowych. W zależności od wielkości organizacji może być potrzebnych kilka zapór sieciowych lub jedna może być wystarczająca.

3) Dokument

Zapisz projekt sieci i przechowuj go w dokumentacji IT. Należy również udokumentować firmowe procedury SOP i inne instrukcje związane z konfiguracją i obsługą sieci. Jeśli cokolwiek trzeba będzie zmienić, naprawić, coś pójdzie nie tak z siecią lub jeśli środowisko IT zostanie w pełni przywrócone po awarii, otrzymasz dokumentację, która pomoże Ci przywrócić i obsługiwać sieć.

4) Rozważ skalowalność

W miarę rozwoju firmy, sieć musi rosnąć wraz z nią, aby dostosować się do rosnących potrzeb firmy. Funkcjonalnie zaprojektuj swoją sieć już teraz, aby mogła dobrze działać teraz, a także zmieniać się i ewoluować w przyszłości.

5) Monitorowanie

Nieustannie monitoruj swoją sieć, aby upewnić się, że wszystkie urządzenia działają prawidłowo. Aktywne monitorowanie wspomaga czas pracy sieci, ponieważ zapewnia wyraźny wgląd w to, co działa wydajnie, a czego może brakować. Jeśli uda się wcześnie określić słabe punkty w projekcie sieci, można je naprawić i zaktualizować projekt w dokumentacji organizacji.

6) W razie potrzeby wprowadzić zmiany

Sam fakt, że projekt sieci został sfinalizowany nie oznacza, że jest on niezmienny. Jeśli pewien aspekt projektu sieci nie działa tak skutecznie, jak pierwotnie planowano, należy wprowadzić zmiany w projekcie.

Stwórz solidne podstawy dla swojego środowiska IT dzięki projektowaniu sieci

Projektowanie sieci jest kluczowym pierwszym krokiem w tworzeniu funkcjonalnej sieci dla organizacji. Z pomocą doświadczonych ekspertów sieciowych, w połączeniu ze starannym planowaniem i przygotowaniem, można stworzyć niezawodny projekt sieci.

NinjaOne oferuje oprogramowanie do zarządzania siecią, które umożliwia śledzenie aktywności i wydajności w celu zapewnienia, że projekt sieci jest optymalny dla Twojej organizacji. Zapisz się na darmowy okres testowy już dzisiaj.

 

Następne Kroki

Zbudowanie wydajnego i efektywnego zespołu IT wymaga scentralizowanego rozwiązania, które działa jako podstawowe narzędzie do dostarczania usług. NinjaOne umożliwia zespołom IT monitorowanie, zarządzanie, zabezpieczanie i wspieranie wszystkich urządzeń, gdziekolwiek się znajdują, bez konieczności stosowania skomplikowanej infrastruktury lokalnej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu punktami końcowymi Ninja Endpoint Management, sprawdź jak wygląda l na żywo lub rozpocznij darmowy okres testowy platformy NinjaOne.

NinjaOne Rated #1 in RMM, Endpoint Management and Patch Management

Monitorowanie, zarządzanie i zabezpieczanie dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu

NinjaOne daje Ci pełną widoczność i kontrolę nad wszystkimi Twoimi urządzeniami dla bardziej efektywnego zarządzania.

Zbyt wiele narzędzi w zbyt wielu miejscach?

Zobacz jak rozproszenie oprogramowań wpływa na IT i co możesz z tym zrobić