Czym jest zarządzanie podatnościami? Jak zmniejszyć podatność na ataki

Automated Patch Management

Zarządzanie podatnościami powinno być jednym z najwyższych priorytetów organizacji, zwłaszcza w ich środowiskach IT. Skybox Security informuje, że "liczba luk w zabezpieczeniach wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat" Wraz z tym wykładniczym wzrostem, cyberprzestępczość stale ewoluuje i staje się coraz bardziej złożonym zagrożeniem. Zarządzanie podatnościami ma na celu zapewnienie poziomu kontroli nad tą stale obecną kwestią w przestrzeni IT.

Różnica między zagrożeniem, podatnością i ryzykiem

Zagrożenie, podatność i ryzyko to często mieszane terminy w cyberbezpieczeństwie, ale każdy z nich odnosi się do różnych elementów cyberataków. Zagrożeniem jest wszystko w przestrzeni IT, co może uszkodzić lub zniszczyć zasób lub zakłócić cyfrowe życie. Luka w zabezpieczeniach to słabość lub luka wykryta w programie, systemie lub procesie, która może zostać wykorzystana przez podmiot stanowiący zagrożenie. Ryzyko to prawdopodobieństwo lub potencjał straty, szkody lub krzywdy, jeśli zagrożenie skutecznie wykorzysta istniejącą lukę w zabezpieczeniach. Ryzyko pojawia się, gdy krzyżują się zagrożenia i słabe punkty.

Czym jest zarządzanie podatnościami?

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach to proces identyfikacji, oceny, zarządzania, ograniczania i usuwania luk w zabezpieczeniach w środowisku IT organizacji. Główne kategorie luk w zabezpieczeniach, które istnieją w technologii, to luki fizyczne, luki związane z personelem, luki w konfiguracji i luki w aplikacjach. Dzięki solidnemu procesowi zarządzania podatnościami można skutecznie zarządzać wszystkimi czterema kategoriami podatności.

Czym jest zarządzanie podatnością na zagrożenia oparte na ryzyku?

Ponieważ zajęcie się każdą luką w zabezpieczeniach istniejącą w środowisku IT jest niezwykle trudne, warto ustalić priorytety, które luki są najważniejsze do zabezpieczenia. Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach oparte na ryzyku to strategia cyberbezpieczeństwa, która polega na ocenie luk w zabezpieczeniach w celu określenia, które z nich stanowią największe ryzyko i usunięcia ich w pierwszej kolejności.

Dlaczego zarządzanie podatnościami jest potrzebne?

Zarządzanie podatnościami jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa sieci organizacji. Proces zarządzania podatnościami pozwala zlokalizować i zidentyfikować możliwe słabe punkty w programach lub konfiguracjach, a następnie monitorować je lub naprawiać. Głównym celem zarządzania podatnościami jest zmniejszenie ryzyka dla organizacji. Jest to proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa, które zapewnia lepszą ochronę środowiska IT.

Jak działa oprogramowanie do zarządzania lukami w zabezpieczeniach?

Oprogramowanie do zarządzania podatnościami działa poprzez skanowanie w celu identyfikacji i naprawy luk w zabezpieczeniach IT. Posiadają one wiele funkcji, które są niezbędne do skutecznego monitorowania lub eliminowania słabości istniejących w sieci i programach firmy. Trzy kluczowe cechy tego oprogramowania obejmują:

Wykrywanie i odnajdywanie zasobów

Wszystkie rodzaje zasobów IT niosą ze sobą pewien poziom ryzyka dla bezpieczeństwa firmy. Śledzenie wszystkich tych zasobów w organizacji daje większą wiedzę na temat poziomu ochrony, jakiego może potrzebować organizacja, oraz lepszy wgląd w różne kwestie bezpieczeństwa, które mogą istnieć.

Ocena i wykrywanie podatności

Ta funkcja skanuje sieć i aplikacje w poszukiwaniu wszelkich luk w zabezpieczeniach, które można wykorzystać. Dane narzędzia do oceny podatności na zagrożenia wykorzystują następnie dane zebrane z tych skanów do wygenerowania raportu i podania sugestii dotyczących środków zaradczych. Veracode odkrył, że im częściej wykonywane są te skany, tym szybciej usuwane są lukiw zabezpieczeniach.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym zapewnia szybki dostęp do aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa zasobów. Informacje te pozwalają oprogramowaniu do zarządzania podatnościami szybko zidentyfikować wszelkie ustawienia lub zachowania, które wydają się ryzykowne i odpowiednio zareagować.

Jak zmniejszyć podatność na ataki w środowisku IT

Wiele luk w zabezpieczeniach można łatwo wyeliminować za pomocą innych narzędzi niż oprogramowanie do zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Aby upewnić się, że organizacja ma zasoby do zarządzania nieuniknionymi słabościami, należy podjąć działania w celu wzmocnienia i ochrony zasobów z wyprzedzeniem, aby zmniejszyć ich słabości. Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie podatności IT:

Zarządzanie poprawkami

Ponemon podaje, że 60% naruszeń bezpieczeństwa wiąże się z niezałatanymi lukami w zabezpieczeniach. Patchowanie to jedna z metod wykorzystywanych do usuwania luk w programach, aplikacjach i oprogramowaniu. Oprogramowanie do zarządzania poprawkami może pomóc w śledzeniu nowych poprawek, które zostały wydane, poprawek, które zostały zastosowane oraz tego, czy poprawki zostały pomyślnie zastosowane w punktach końcowych.

Ograniczania funkcjonalności punktów końcowych

Wzmocnienie punktów końcowych koncentruje się na wzmocnieniu punktów końcowych, aby były chronione przed atakami. Te punkty końcowe mogą obejmować system operacyjny, konta, sieć, aplikacje i przeglądarkę. Zapoznaj się z naszą listą kontrolną dotyczącą zabezpieczania punktów końcowych, aby uzyskać praktyczne zalecenia dotyczące zabezpieczania zasobów.

Zmiany w konfiguracji

Czasami mogą istnieć wady w systemie informatycznym lub domyślnych ustawieniach, które mogą narażać organizację na atak. W takich okolicznościach dostosowanie ustawień i konfiguracji może pomóc zwiększyć ochronę i bezpieczeństwo systemu oraz zminimalizować potencjalne ryzyko związane z wadami.

Zarządzanie hasłami

Skuteczne zarządzanie hasłami umożliwia zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci. Egzekwowanie MFA i 2FA dodaje również kolejną warstwę ochrony. Trzymanie podmiotów stanowiących zagrożenie z dala od środowiska IT jest jednym z pierwszych kroków do ograniczenia luk w zabezpieczeniach.

Monitorowanie sieci

Monitorowanie sieci zapewnia organizacji wgląd w to, co dzieje się w sieci, co zwiększa jej bezpieczeństwo. Możesz użyć oprogramowania, które ostrzeże Cię, gdy wystąpi jakakolwiek nietypowa aktywność lub coś zostanie naruszone. Pozwala to na szybkie podjęcie działań i skuteczną reakcję na zagrożenie bezpieczeństwa.

Znaczenie zarządzania podatnością na zagrożenia

Podmioty stanowiące zagrożenie nieustannie próbują wykorzystywać luki w zabezpieczeniach znalezione w środowiskach IT. Chociaż zarządzanie tymi lukami w zabezpieczeniach IT może wymagać dużo czasu i wysiłku, jest to niezbędne dla bezpieczeństwa organizacji. Skuteczne zarządzanie lukami w zabezpieczeniach zapewni solidne i bezpieczne podstawy cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji.

NinjaOne Rated #1 in RMM, Endpoint Management and Patch Management

Monitoruj, zarządzaj i zabezpieczaj dowolne urządzenie, gdziekolwiek się znajduje.

NinjaOne gives you complete visibility and control over all your devices for more efficient management.

Zbyt wiele narzędzi w zbyt wielu miejscach?

Zobacz jak rozproszenie oprogramowań wpływa na IT i co możesz z tym zrobić